image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Xác minh tình tiết, thông tin về tiền, tài sản; tổ chức phiên giải trình vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND huyện (được giao quyền)

Xác minh tình tiết, thông tin về tiền, tài sản; tổ chức phiên giải trình vụ việc vi phạm hành chính

thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND huyện (được giao quyền)

Ngày 11/6/2024, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1781/UBND-TP về việc xác minh tình tiết, thông tin về tiền, tài sản; tổ chức phiên giải trình vụ việc vi phạm hành chính.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện, Thủ trưởng  các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 14; khoản 6, khoản 8 Điều 29 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi bởi khoản 7 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019); khoản 6 Điều 58, Điều 59, Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 29, khoản 31 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020).

Chi tiết xem tại Công văn dưới đây:

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0