image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy thực hiện hiệu quả nguồn vốn địa phương uỷ thác hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy thực 

hiện hiệu quả nguồn vốn địa phương uỷ thác hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm

 

 Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy tích cực tham mưu với Huyện ủy - HĐND - UBND huyện thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và Quyết định 1630/QĐ -TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW.

 Hàng năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã luôn quan tâm, ưu tiên dành nguồn lực ngân sách huyện, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để thực hiện tín dụng chính sách xã hội, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn đầu tư vào phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. 

Tính đến thời điểm này, tổng nguồn vốn ngân sách ủy thác sang Ngân hàng CSXH đạt 7.814 triệu đồng, với 130 hộ vay. Trong đó, đầu năm 2024, UBND huyện đã chuyển nguồn vốn ủy thác huyện sang NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 2 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được nguồn vốn, NHCSXH huyện chuyển tải nguồn vốn kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng và tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn; Chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ cho vay và triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo liên quan đến chương trình cho vay giải quyết việc làm đến cấp ủy, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể. Qua đó, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp quản lý, hướng dẫn, thẩm định đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và sử dụng hiệu quả vốn vay, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng NTM và bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Trao đổi với đồng chí Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc NHCSXH huyện Kiến Thụy, đồng chí cho biết: Nguồn vốn uỷ thác huyện chuyển sang được Ngân hàng CSXH huyện tập trung hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm. Theo đó, đã có hàng trăm lao động được vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Thực tế hoạt động của NHCSXH huyện Kiến Thụy cho thấy, nguồn vốn uỷ thác ngân sách huyện đã thực sự phát huy hiệu quả. Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân nguồn vốn cho gần 190 lao động là những hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong huyện có nhu cầu được vay vốn phát triển kinh tế. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 25 lao động. Được tiếp cận nguồn vốn, các hộ vay đã nâng cao nhận thức, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ có tính khả thi, tạo việc làm ổn định cho bản thân và các thành viên trong gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực hiện hiệu quả nguồn vốn ngân sách, Ngân hàng chính sách xã hội huyện được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, tin tưởng và tiếp tục bố trí ngân sách chuyển bổ sung tăng thêm nguồn vốn để đơn vị hoạt động.

Thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kiến Thụy tiếp tục thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng; trong đó có nguồn vốn ủy thác từ nguồn ngân sách huyện đối với chương trình vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện. Đây là tiền đề quan trọng để người dân trên địa bàn huyện phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Kiến Thụy đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2025 theo đúng lộ trình và kế hoạch huyện đã đề ra./.

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0