image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Kiến Thụy thực hiện hiệu quả Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Kiến Thụy thực hiện hiệu quả Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

 

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy đã chủ động tham mưu với Huyện ủy - HĐND - UBND huyện triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới các xã, thị trấn tích cực phổ biến, tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của công tác tín dụng cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư vào phát triển sản xuất. 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện duy trì quản lý hiệu quả các Tổ tiết kiệm và vay vốn, các điểm giao dịch xã, thị trấn. Trong quá trình hoạt động, NHCSXH huyện đã nhận được sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ nhận ủy thác theo văn bản đã ký kết với NHCSXH huyện, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH bình xét đối tượng vay vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ, thu lãi, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả. 

Đồng thời, triển khai thực hiện tốt công tác vận động người vay tiết kiệm tiền chi tiêu hàng tháng gửi vào NHCSXH, nhằm tạo thói quen tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Xem đây là nhiệm vụ chính trị của các tổ chức chính trị - xã hội để cùng với NHCSXH, chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách ngày càng được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố, nâng cao.

Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Kiến Thụy đang triển khai thực hiện 12 chương trình vay vốn, với 11.284 hộ vay, tổng dư nợ đạt 487 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn được phân bổ, hàng năm NHCSXH huyện được Huyện ủy - HĐND - UBND huyện quan tâm trích một phần ngân sách chuyển sang NHCSXH huyện, nhằm bổ sung thêm nguồn vốn cho đơn vị chủ động giải ngân vốn vay giải quyết việc làm. Tính đến ngày 31/5/2024 tổng số tiền ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội huyện là 7.814 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện giải ngân cho 104 món vay, tạo việc làm cho 104 người lao động vay vốn, tại địa bàn của 18 xã, thị trấn. 

Từ thực tế qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại địa bàn huyện Kiến Thụy cho thấy, Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương. Một trong số những hộ được thụ hưởng từ thành quả vốn vay tín dụng ngân hàng chính sách xã hội huyện Kiến Thụy là gia đình bà Đỗ Thị Lan, ở thôn Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, hộ ông Nguyễn Danh Tuấn ở thôn Xuân Đông xã Ngũ Phúc.

Những kết quả đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW sẽ là động lực để Ngân hàng CSXH huyện Kiến Thụy tiếp tục hành trình đưa chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến với hộ nghèo và hộ chính sách khác, góp phần chung tay cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương trong năm 2024 và những năm tiếp theo./. 

 

Bùi Thuỳ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0