image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện ủy Kiến Thụy tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Quy định của Bộ Chính trị

Huyện ủy Kiến Thụy tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Quy định của Bộ Chính trị

 

Sáng 25/4/2024, tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, Huyện ủy Kiến Thụy tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023; Số 131-QĐ/TW; số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy dự và trực tiếp quán triệt các nội dung quy định của Bộ Chính trị. Tham dự Hội nghị có đại biểu đại diện Phòng Nghiệp vụ 1 Ban Nội chính Thành ủy, Phòng nghiệp vụ 3 ủy Ban kiểm tra Thành ủy. Đại biểu huyện có đồng chí Đỗ Đức Hòa - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí ủy viên BTV Huyện, trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy- Trung tâm Chính trị huyện; Các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo HĐND-UBND- UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy; UVBTV Đảng ủy Công an huyện; Trưởng, Phó đơn vị thuộc khối Nội chính; Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy; Ủy ban kiểm tra, Thanh tra huyện; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, UVBTV, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Ủy viên kiểm tra Đảng ủy cơ sở. 

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy trực tiếp quán triệt, triển khai những nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong các Quy định của Bộ Chính trị. Theo đó, Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định này thay thế Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Quy định số 114-QĐ/TW gồm 5 chương, 16 điều quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm. Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc các ngành tư pháp, thanh tra, kiểm tra. Trong mỗi nội dung quán triệt, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy liên hệ thực tiễn để mỗi đại biểu dự Hội nghị hiểu rõ, nhận thức sâu sắc các vấn đề trọng tâm của các Quy định; thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai, tổ chức thực hiện ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Để các quy định của Đảng đi vào cuộc sống, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các Quy định của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Huyện ủy về công tác kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đề ra những biện pháp để cụ thể hoá việc thực hiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc, phù hợp tình hình thực tiễn đạt hiệu quả cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hòa - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở những nội dung được tiếp thu tại Quy định số số 114-QĐ/TW, Quy định số 131-QĐ/TW và Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đồng chỉ yêu cầu các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, quán triệt tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đối với các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy - UBND huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa chương trình hành động, để việc triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị tại đơn vị mình đạt hiệu quả cao nhất./.

Thanh Mai
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0