image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Khuyến khích, nhân rộng mô hình tuyên truyền và hòa giải hoạt động hiệu quả

Khuyến khích, nhân rộng mô hình tuyên truyền và hòa giải hoạt động hiệu quả

Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở (HGOCS) trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm, đem lại nhiều kết quả nổi bật góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống. Ý thức tuân thủ pháp luật, văn hóa pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân được nâng lên; thông tin pháp luật được cập nhật phổ biến kịp thời; người dân có ý thức tự chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nhiều mô hình, cách làm mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tiếp tục được các xã, thị trấn xây dựng; góp phần làm phong phú, đa dạng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở báo cáo kết quả triển khai và đề xuất nhân rộng mô hình thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả năm 2023 của UBND các xã, thị trấn. Để kịp thời giới thiệu mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về PBGDPL, HGOCS trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: Ủy ban nhân dân các xã: Tân Phong; Đông Phương; Ngũ Đoan; Đại Hợp; Kiến Quốc; Tú Sơn; Thuận Thiên; Ngũ Phúc: Tiếp tục duy trì, triển khai nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở đã hoạt động có hiệu quả bước đầu trong năm 2023. Các xã đã có các mô hình tuyên truyền và hòa giải tiêu biểu được công nhận cần tiếp tục quan tâm đầu tư, huy động nguồn lực hỗ trợ để các mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả; đồng thời, chủ động nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn xã. 

Chi tiết Công văn xem dưới đây:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0