image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện Kiến Thuỵ: Triển khai mô hình “Kiến Thụy 5 An”

Huyện Kiến Thuỵ: Triển khai mô hình “Kiến Thụy 5 An”

 

Chiều 19/4, tại hội trường Công an huyện Kiến Thụy, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Kiến Thụy 5 An”. Đồng chí Phạm Tiến Thuật, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, Trưởng Ban chỉ đạo 799 huyện chủ trì Hội nghị.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn dịch vụ du lịch và an sinh xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Thụy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung xây dựng và triển khai mô hình “Kiến Thụy 5 An".

Trong đó: tiêu chí “An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” gồm: bảo đảm sự ổn định chính trị, nền tảng tư tưởng, thể chị chính trị hình lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo vệ sự đúng đắn trong việc thực hiện đường lối chính trị; phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi gây phá hoại, xuyên tạc làm chệch hướng phát triển, bảo vệ chính trị nội bộ các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội. Bảo đảm xã hội có trật tự, kỷ cương để Nhân dân yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất trên cơ sở các quy phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức; tập trung vào các nội dung: đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa tai nạn lao động, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bài trừ các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường...

Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trên địa bàn huyện ký cam kết phối hợp triển khai mô hình.

Tiêu chí “An toàn giao thông” là phấn đấu không có tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn; hằng năm phấn đấu giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương về tai nạn giao thông.

Tiêu chí “An toàn phòng chống cháy nổ” là không để xảy ra hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, đảm bảo an toàn về con người và tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân.

Tiêu chí “An toàn các dịch vụ du lịch” là đảm bảo các dịch vụ du lịch; du khách đến các điểm tham quan an toàn, giải quyết triệt để các hiện tượng tiêu cực lợi dụng dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Tiêu chí “An sinh xã hội” là xóa nghèo bền vững, giảm hộ cận nghèo trên địa bàn. Các gia đình chính sách, người có công được quan tâm, chăm sóc thường xuyên, chu đáo.

Để đạt được các mục tiêu kể trên, Huyện ủy Kiến Thụy đề nghị các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gưỡng mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc triển khai thực hiện mô hình. 

Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, đặc biệt tuyến đường ven biển; chú trọng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, kết nối đồng bộ vào các cửa ngõ ra vào huyện, các tuyến đường và các điểm du lịch như Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc, Khu di tích lịch sử Đền – Chùa Mõ… phục vụ cho việc quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Kiến Thụy yêu cầu nâng cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an huyện trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn các dịch vụ du lịch, công tác an sinh xã hội. Gắn phát triển kinh tế với chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội như giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội để xây dựng huyện văn minh; gắn phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với nhiệm vụ tăng cường tiềm lực, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tiền tuyến vững chắc, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia biển đảo; xây dựng các phương án chủ động đối phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Triển khai thực hiện mô hình, UBND huyện Kiến Thụy đã thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Đồng thời, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trên địa bàn huyện ký cam kết phối hợp triển khai mô hình.--

 

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0