image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện Kiến Thụy phát động Cuộc thi chính luận ‘‘Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới’’ năm 2024

Huyện Kiến Thụy phát động Cuộc thi chính luận ‘‘Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới’’ năm 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/BTC ngày 01/3/2024 của Trường Chính trị Tô Hiệu về tổ chức Cuộc thi chính luận ‘‘Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới’’ năm 2024.

 Ban chỉ đạo 35 huyện Kiến Thụy đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch số 02 - KH/BCĐ phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2024, giao chỉ tiêu  tới các chi ủy, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các lực lượng Ban chỉ đạo 35 huyện; Các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tham gia dự thi với số lượng 1.024 bài dự thi. Tác phẩm dự thi thực hiện theo các loại hình: Báo viết, tạp chí, báo hình, phát thanh, video clip. Đối với mỗi thể loại đều được quy định chi tiết trong thể lệ hướng dẫn. Ban chỉ đạo 35 huyện giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 huyện trực tiếp tiếp nhận tác phẩm dự thi chậm nhất trong ngày 30/5/2024. 

Sau khi tiếp nhận các tác phẩm dự thi từ cơ sở chuyển về, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ căn cứ vào các tiêu chí và thể lệ Cuộc thi tiến hành đánh giá, lựa chọn các tác phẩm cóa chất lượng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi thành phố trước ngày 10/6/2024.

Trên cơ sở chỉ tiêu Ban chỉ đạo 35 huyện giao, hiện nay các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

 

 

Bùi Thuỳ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0