image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến năm 2023
Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết
thủ tục hành chính trên Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến năm 2023


Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 5/5/2023 về tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả  giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến năm 2023.
KH UBND 4.5 tap huan so hoa ho so va ket qua giai quyet thu tuc hanh chinh.signed.pdf
1 2 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0