image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện Kiến Thụy triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025

Huyện Kiến Thụy triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính

 cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025

 

           Hiện nay, huyện Kiến Thụy đang tập trung triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023- 2025. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính Phủ tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

         Theo quy định về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2023-2025; huyện Kiến Thụy có một số đơn vị hành chính cấp xã có tiêu chuẩn về diện tích dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập. 

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp đơn vị hành chính: 03 xã có vị trí liền kề; trong đó 02 xã gồm Đại Hà, Thụy Hương; đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Xã Đại Hà thuộc diện bắt buộc sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Xã Thụy Hương là xã trọng yếu về quốc phòng không thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp nhưng là xã liền kề với xã Đại Hà, thuận tiện cho hệ thống giao thông, đường xá, Nhân dân đi lại dễ dàng, thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế. Xã Ngũ Đoan không thuộc diện sắp xếp cả 02 giai đoạn nhưng có vị trí liền kề với 02 xã còn lại. 

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 nhằm tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao đời sống, giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc; tạo động lực cho các đơn vị xã, thị trấn chủ động trong việc sắp xếp, bố trí cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Hiện trạng đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp 03 xã Đại Hà, Thụy Hương, Ngũ Đoan

Xã Đại Hà: Thuộc khu vực không có có yếu tố đặc thù, diện tích tự nhiên: 3,94 km2. Quy mô dân số: 8.194 người. Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề: gồm các xã: Thanh Sơn, Ngũ Đoan, Đoàn Xá, Tân Trào, Kiến Quốc, Thụy Hương.

- Xã Thụy Hương là đơn vị trọng yếu quốc phòng. Diện tích tự nhiên: 3,15 km2. Quy mô dân số: 6.069 người. Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề: gồm các xã: Hữu Bằng, Thanh Sơn, Đại Hà, Kiến Quốc, Du Lễ, 

Xã Ngũ Đoan: Thuộc khu vực không có có yếu tố đặc thù. Diện tích tự nhiên: 6,65 km2. Quy mô dân số: 9.373 người. Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề: gồm các xã: Minh Tân, Tân Phong, Đoàn Xá, Đại Hà, Thanh Sơn.

*Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp

Nhập nguyên trạng, diện tích, quy mô dân số của xã Đại Hà (có diện tích tự nhiên là 3,94 km2, đạt 18,76 % so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.194 người, đạt 102,43 % so với tiêu chuẩn), xã Thụy Hương (có diện tích tự nhiên là 3,15 km2, đạt 15 % so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 6.069 người, đạt 75,86 % so với tiêu chuẩn), xã Ngũ Đoan (có diện tích tự nhiên là 6,65 km2, đạt 31,67 % so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 9.373 người, đạt 117,16 % so với tiêu chuẩn) 

*Kết quả sau sắp xếp (nhập): xã mới dự kiến tên gọi: KIẾN HƯNG (Với lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời, là nơi phát tích của Vương triều Mạc, Kiến Hưng mang ý nghĩa kiến thiết, xây dựng để phát triển hưng thịnh hứa hẹn sẽ mang tới một luồng sinh khí mới góp phần cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đã đề ra). Diện tích tự nhiên 13,74 km2 (đạt 65,43 % so với tiêu chuẩn); Quy mô dân số 23.636 người (đạt 295,45 % so với tiêu chuẩn). Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề gồm các xã: Đoàn Xá, Tân Phong, Minh Tân, Thanh Sơn, Hữu Bằng, Du Lễ, Kiến Quốc, Tân Trào.

*Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Phạm vi lấy ý kiến: Trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã liên quan, chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Ngũ Đoan, Đại Hà, Thụy Hương

* Đối tượng lấy ý kiến:

+ Cử tri là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của Đề án, đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự (tính đến ngày tổ chức việc lấy ý kiến).

+ Tuổi của công dân được tính theo ngày, tháng, năm ghi trong Giấy khai sinh (trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn cứ vào căn cước công dân hoặc các giấy tờ có giá trị khác). 

* Quyền và nghĩa vụ của cử tri

- Mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến cử tri.

- Mỗi cử tri có quyền thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào Phiếu lấy ý kiến.

- Cử tri phải tự mình viết và ký vào Phiếu lấy ý kiến, không được nhờ người khác viết thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

- Trường hợp cử tri là người khuyết tật, không biết chữ, không biết tiếng Việt hoặc không tự đánh dấu và ký tên vào Phiếu lấy ý kiến cử tri thì được nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ./.

 

1 2 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0