image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam 93 năm phát triển và trưởng thành

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam 93 năm phát triển và trưởng thành

 

93 năm qua, trải qua các thời kỳ cách mạng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức của Mặt trận dân tộc thống nhất trong giai đoạn hiện nay. Ngày 18/11 hằng năm là Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi và "đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp của huyện Kiến Thụy đã triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận, đó là: (1) Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; (2) Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của huyện (3) Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; (4) Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. (5) Tăng cường đối ngoại nhân dân.

Anh-tin-bai

Lãnh đạo Huyện ủy tặng hoa chúc mừng
nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023)

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp của huyện đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

MTTQ Việt Nam của huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội; tích cực tham gia góp ý, xây dựng pháp luật; tham gia với Đảng và chính quyền nhiều nội dung quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện; đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, chú trọng các lĩnh vực, vấn đề mà Nhân dân quan tâm; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt MTTQ các cấp của  huyện đã tập trung vận động có hiệu quả nguồn lực, phát động Quỹ Vì người nghèo mỗi năm hàng tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng xây sửa 30 - 40 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội; chủ trì phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; giám sát độc lập về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống người đứng đầu theo Quy định 124 của BBT Trung ương ; lấy phiếu đánh giá hài lòng người dân xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ; phối hợp tham gia hàng trăm cuộc giám sát với HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân, các cơ quan đơn vị liên quan; tích cực vận động Nhân dân đồng thuận, tự nguyện giải phóng mặt bằng, di dời giải tỏa các hộ nuôi trồng thủy sản không phép trên khu vực biển Kiến Thụy , góp phần ổn định an ninh trật tự và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án và xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới kiểu mẫu . Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động từ cơ sở. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội và đời sống Nhân dân; tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác dân tộc - tôn giáo; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Vào dịp tháng 11 hàng năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức đều khắp ở các Khu dân cư (KDC) trên địa bàn huyện góp phần quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Ngày hội đã tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm.

Năm 2023, MTTQ Việt Nam huyện chọn 1 khu dân cư làm điểm cấp huyện,18/109 Khu dân cư (KDC) làm điểm cấp xã, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.với sự tham dự, chung vui của lãnh đạo BTV Thành ủy Hải Phòng , Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Thường trực Huyện ủy , HĐND, UBND huyện, lãnh đãnh đạo các phòng , ban, cơ quan, đơn vị huyện Kiến Thụy.

Có thể khẳng định: gần một thế kỷ đã qua, với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của Nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc là biểu trưng cho lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. MTTQ các cấp huyện cùng với hệ thống chính trị đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xứng đáng với truyền thống quê hương Kiến Thụy anh hùng./.

 

 

 

 

 

 

Mai Chi
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0