image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hướng dẫn xã Ngũ Đoan, Đại Hà, Thụy Hương lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Hướng dẫn xã Ngũ Đoan, Đại Hà, Thụy Hương lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 26/02/2024 của UBND Thành phố về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025; Ngày 27/02/2024, UBND huyện Kiến Thuỵ đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện giai đoạn 2023 - 2025.

 Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan, UBND huyện hướng dẫn xã Ngũ Đoan, Đại Hà, Thụy Hương tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025. Nội dung lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện (theo Phương án tổng thể số 01/PA-UBND ngày 05/02/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố): sắp xếp đơn vị hành chính đối với 03 xã Ngũ Đoạn, Đại Hà, Thụy Hương thành đơn vị hành chính xã mới. Tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp.

Phạm vi lấy ý kiến trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã liên quan, chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện: xã Ngũ Đoan, Đại Hà, Thụy Hương. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập và niêm yết danh sách cử tri trong thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ ngày bắt đầu niêm yết danh sách đến ngày tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri. Ủy ban nhân dân các xã Ngũ Đoan, Đại Hà, Thụy Hương triển khai, bố trí các địa điểm tổ chức phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị và thành lập Tổ lấy phiếu. Hình thức phát phiếu theo hộ gia đình. Tổ lấy ý kiến có trách nhiệm nhận phiếu lấy ý kiến cử tri do UBND xã cấp trước ngày 29/03/2024. 

Ngày 29 - 30/03/2024, Tổ trưởng tổ lấy ý kiến phân công cho các thành viên triển khai đến từng nhà phát phiếu và thu phiếu nhằm đảm bảo số lượng cử tri tham gia và cho ý kiến đồng thuận đạt tỷ lệ cao.

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn được UBND xã gửi đến; nếu có trên 50% tổng số cử tri tán thành thì UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp lấy ý kiến. Thường trực HĐND cấp xã có trách nhiệm triệu tập các đại biểu HĐND cấp mình tổ chức họp thông qua về việc tán thành chủ trương của nội dung đề án theo quy định./.

Bùi Thuỳ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0