image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đảng ủy xã Hữu Bằng thực hiện chủ đề hành động năm 2024: “Đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường công tác quản lý đất đai; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”

Đảng ủy xã Hữu Bằng thực hiện chủ đề hành động năm 2024:  “Đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường công tác quản lý đất đai; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”

 

Thực hiện chủ đề hành động năm 2024 của huyện là “Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường quản lý đất đai; đẩy mạnh thu hút đầu tư; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương và nhiệm vụ cấp trên giao, Đảng ủy xã Hữu Bằng xây dựng chủ đề hành động năm 2024 của Đảng bộ là “Đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường công tác quản lý đất đai; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”. 

Từ đầu năm đến nay, Đảng uỷ đã xây dựng và ban hành 150 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cụ thể ban hành 03 Nghị quyết, 12 Quyết định, 31 Thông báo, 11 Chương trình, 8 Kế hoạch, 5 Tờ trình, 63 Công văn, 17 Báo cáo. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức ký giao ước thi đua công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2024; chỉ đạo việc “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương; đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển KTXH - QPAN và Chương trình xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Cùng với đó, đảng ủy xã quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung các Nghị quyết của BCH Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Huyện ủy, nhất là Nghị quyết số 08-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tích tụ ruộng đất, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp, giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến 2030. Đồng thời, tập trung chỉ đạo MTTQVN, Hội LHTN, Hội CGC xã tổ chức tốt Đại hội theo nhiệm kỳ; chỉ đạo Hội CCB tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu “giai đoạn 2019-2024” gắn lễ trao tặng kỷ niệm chương năm 2022-2023. 

Mới đây, đảng ủy xã chỉ đạo tổ chức làm điểm thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 cụm cấp ủy 3 xã: Hữu Bằng, Thuận Thiên và thị trấn Núi Đối, làm cơ sở để cấp ủy chi bộ, tổ chức đảng có giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động cán bộ, hội viên, đoàn viên đăng ký thực hiện các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; duy trì và nhân rộng  các mô hình dân vận khéo như: mô hình tích tụ ruộng đất; con đường hoa kiểu mẫu; công tác hòa giải cơ sở, xử lý thu gom phân loại rác thải đầu nguồn và vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự...

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong Đảng, thường xuyên phê bình và tự phê bình trong tổ chức cán bộ và đảng viên; đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy những kết quả, thành tích đạt được chỉ đạo thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát triển văn hoa xã hội, giáo dục đào tạo, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

Đồng thời, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; cải tạo nâng cao sự hài lòng của nhân dân đối với chính quyền, xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành 14 nhiệm vụ trọng tâm đảng bộ đã đề ra trong năm 2024./.

                                                            

Nguyễn Bình
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0