image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tổng kết công tác tài nguyên và môi trường, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 ​

Tổng kết công tác tài nguyên và môi trường, công tác đảm

bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

 

Sáng ngày 05/01/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài nguyên và môi trường, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Lưu Văn Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Đại biểu dự hội nghị có Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị: Nội vụ, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Y tế, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Đồn Biên phòng Đoàn Xá, Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân có thành tích được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Anh-tin-bai

Tại hội nghị, đại biểu được nghe lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả Báo cáo công tác Tài nguyên môi trường năm 2023, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Theo đó, năm 2023, Ban ATGT huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành, tăng cường đảm bảo an toàn trật tự giao thông, trách nhiệm vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã giúp cho tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các lực lượng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, thực hiện nhiều đợt cao điểm về trật tự ATGT phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn.

Anh-tin-bai

Về công tác tài nguyên và môi trường, Huyện ủy, UBND huyện đã quán triệt, quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, công tác bảo vệ môi trường được sự hưởng ứng vào cuộc tích cực của các ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân. UBND huyện đã triển khai phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đến các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cộng đồng dân cư bằng nhiều hoạt động, kênh thông tin. các Ban, ngành, đoàn thể tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, từ đó nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chung tay bảo vệ môi trường.

Qua nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT và công tác Tài nguyên môi trường năm 2023, đại biểu xã Thanh Sơn, Tân Trào, Đoàn Xá, Thị trấn Núi Đối, Công an huyện, Hội CCB huyện đã phát biểu tham gia và đề xuất giải pháp thực hiện công tác TTATGT, vệ sinh môi trường trong năm 2024.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch TTUBND huyện đến nghị năm 2024, các phòng, ban, ngành cùng với các địa phương trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn. Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; góp phần thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT, công tác tài nguyên, vệ sinh môi trường trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023.

 

Bùi Thuỳ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0