image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Kiến Thụy: Cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân

Kiến Thụy: Cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân

 

Năm 2023, thực hiện chủ đề năm của huyện “Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường quản lý đất đai; đẩy mạnh thu hút đầu tư; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”, Kiến Thụy tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Huyện đã đề xuất phương án đơn giản hóa 21 thủ tục hành chính (trong đó có19 thủ tục cấp huyện, 02 thủ tục cấp xã), 05 thủ tục thuộc các lĩnh vực Tư pháp; 03 thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa - thể thao và gia đình, thông tin và truyền thông; 04 thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng, công thương, giao thông vận tải; 08 thủ tục thuộc lĩnh vực nội vụ; 01 thủ tục thuộc lĩnh vực y tế.

Cùng với đó, huyện đề xuất bãi bỏ 09 thủ tục hành chính cấp huyện, trong đó, có 02 thủ tục thuộc các lĩnh vực: Văn hóa - thể thao và gia đình; 04 thủ tục thuộc lĩnh vực công thương; 03 thủ tục thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội. Đồng thời, đề xuất giảm lệ phí thực hiện thủ tục hành chính đối với 03 thủ tục lĩnh vực Tư pháp cấp huyện.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của công dân, tổ chức theo đúng quy định, đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến.

Riêng trong quý III, huyện nhà đã tiếp nhận tổng số hồ sơ là 1.473 hồ sơ ( gồm 1.463 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ, 10 hồ sơ chuyển sang từ kỳ trước), trong đó: giải quyết đúng hạn là 1.465 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,46%), giải quyết quá hạn là 03 hồ sơ, đang giải quyết là 05 hồ sơ.  Cấp xã tiếp nhận tổng số hồ sơ là 19.497 hồ sơ, trong đó: giải quyết đúng hạn là 19.486 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,94%), giải quyết quá hạn là 09 hồ sơ, đang giải quyết là 02 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trực tuyến cấp huyện là 1.462 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,25 %), trong đó: mức độ 3 là 553 hồ sơ, mức độ 4 là 909 hồ sơ; tổng số hồ sơ trực tuyến cấp xã là 18.762 hồ sơ (đạt tỷ lệ 96,23%), trong đó: mức độ 3 là 16.509 hồ sơ, mức độ 4 là 2.253 hồ sơ

Cùng với đó, huyện tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí về các nội dung cải cách hành chính theo Luật Tiếp cận thông tin; đồng thời, nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết các ý kiến phản ánh, đánh giá về việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; thái độ, hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong thi hành công vụ, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức đối với doanh nghiệp, người dân.

Huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền, phối hợp tiếp nhận, cập nhật tình hình và kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua hệ thống thông tin điện tử tại địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn. Trong 3 tháng qua, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhà không nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân về thủ tục hành chính trên địa bàn.

                                                                                Nguyễn Bình

 

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0