image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện ủy Kiến Thụy: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra

Huyện ủy Kiến Thụy:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra

 

Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, năm 2023, Ủy ban Kiểm tra và cấp ủy Đảng các cấp thuộc Đảng bộ huyện Kiến Thụy chủ động triển khai nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao. Trong đó, ưu tiên việc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

 

Chủ động trong xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện

Ngay sau khi hoàn thành 2 giai đoạn cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hộ dân nuôi trồng thủy sản không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép trên khu vực biển thuộc huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Thụy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Đại Hợp và 4 cá nhân với nội dung: kiểm tra việc ký xác nhận vào đơn xin nuôi trồng thủy sản (nuôi ngao) của các hộ dân; tờ trình xin nuôi ngao của UBND xã Đại Hợp và các văn bản trái quy định khác. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kết luận, có 3 đảng viên vi phạm, phải xem xét, thi hành kỷ luật. Theo đó, Huyện ủy xem xét kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 đồng chí và chỉ đạo xử lý kỷ luật đồng bộ về mặt chính quyền.

 

Ngoài trường hợp nêu trên, trong 9 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng bộ huyện Kiến Thụy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 12 đảng viên (trong đó có 5 cấp ủy viên). Cùng với đó, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 77 lượt tổ chức Đảng và 16 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 16 tổ chức Đảng và 7 hồ sơ đảng viên bị thi hành kỷ luật; kiểm tra công tác tài chính Đảng đối với 37 lượt tổ chức Đảng. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kiến Thụy Nguyễn Thị Doan, thực hiện các quy định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương, thành phố, năm 2023, Huyện ủy tiếp tục ban hành nhiều văn bản về công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ động tham mưu, giúp cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể. Nội dung kiểm tra chủ yếu là công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm; kết quả giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng…

 

Đặc biệt, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, các kiến nghị, phản ánh, vấn đề nổi cộm trên địa bàn như: công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thu chi ngân sách, việc tự ý đưa người khác xuất nhập cảnh trái phép… Qua quá trình kiểm tra, kịp thời xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Trong 9 tháng qua, các tổ chức Đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với 21 đảng viên (trong đó khai trừ 3 đảng viên, cảnh cáo 2 và khiển trách 16 đảng viên).

 

“Đi trước” trong phòng ngừa, phát hiện vi phạm

Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo thông qua hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề. 9 tháng qua, cấp ủy các cấp giám sát 22 lượt tổ chức Đảng và 9 đảng viên là cấp ủy viên. Huyện ủy cũng phân công Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách địa bàn, lĩnh vực dự hội nghị Ban Chấp hành cấp dưới để theo dõi, giám sát nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện; Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện giám sát thường xuyên qua việc phân công ủy viên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ. Cấp huyện thực hiện giám sát quy trình giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, lãnh đạo diện Huyện ủy quản lý…

 

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng đều gắn với giám sát trách nhiệm người đứng đầu. Thông qua kiểm tra, giám sát chỉ ra ưu điểm, hạn chế của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, để bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát “đi trước” trong phòng ngừa, phát hiện sai phạm, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tại các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Bên cạnh đó, đưa chỉ tiêu cụ thể các cuộc kiểm tra, giám sát vào Nghị quyết hằng năm của Huyện ủy; yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, mở rộng giám sát thường xuyên, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại. Đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là tập huấn chuyên sâu đối với các lĩnh vực khó, nhạy cảm như kiểm tra tài chính, đất đai, xây dựng, công tác cán bộ.

 

Trước mắt, từ nay đến hết năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kiến Thụy tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát theo quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại một số Đảng ủy các địa phương về đầu tư xây dựng cơ bản; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát về quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết…/.

 

Vân Nga
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0