image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện Kiến Thuỵ triển khai thực hiện Đề án 06/CP, thực hiện mô hình chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Huyện Kiến Thuỵ triển khai thực hiện Đề án 06/CP, thực hiện mô hình chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

 

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

 Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thuỵ đã ban hành Công văn số 610/UBND-LĐTBXH ngày 10/3/2023 về việc thu thập, cập nhật, xác thực thông tin về tài khoản đối tượng hưởng chính sách xã hội để tổ chức chi trả không dùng tiền mặt năm 2023; Công văn số 840/UBND-LĐTBXH ngày 31/3/2023 về việc đôn đốc thực hiện Công văn số 610/UBND-LĐTBXH ngày 10/3/2023 về việc thu thập, cập nhật, xác thực thông tin về tài khoản đối tượng hưởng chính sách xã hội để tổ chức chi trả không dùng tiền mặt năm 2023 (lần 1); Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 28/3/2023 về việc xây dựng mô hình điểm triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Kiến Thụy; Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch về xây dựng mô hình điểm thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Kiến Thụy, hiện đã ban hành để các xã, thị trấn thực hiện.

Bám sát sự chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện nhiệm vụ chi trả không dùng tiền mặt, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Cổng thông tin điện tử huyện phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể Nhân dân, đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội về việc chuyển đổi hình thức chi trả chính sách an sinh xã hội từ bằng tiền mặt sang hình thức chi trả không dùng tiền mặt theo hướng dẫn tại Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội đã tuyên truyền, phổ biến quy định về chính sách chi trả không dùng tiền mặt, phối hợp với ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietin bank) làm việc tại các xã, thị trấn để mở tài khoản cho đối tượng; bên cạnh đó, Bưu điện trung tâm 2, đơn vị được ủy nhiệm chi trả kinh phí trợ cấp hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội phối hợp với Ngân hàng Liên Việt và phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức vận động đối tượng BTXH mở tài khoản của ngân hàng Liên Việt để thực hiện chi trả qua tài khoản nhóm đối tượng bảo trợ xã hội; các xã, thị trấn đã phối hợp với các ngân hàng đóng trên địa bàn huyện để mở tài khoản cho đối tượng, đến nay các đối tượng chủ yếu mở tài khoản tại ngân hàng Agri bank do thuận tiện trong việc rút tiền tại các cây ATM gần nhất; một số đối tượng mở tài khoản tại ngân hàng Vietin bank và Liên Việt.

Theo báo cáo tổng hợp từ Phòng Lao động - TB&XH huyện, tính đến tháng 12/2023, Phòng đã thực hiện chi trả an sinh xã hội qua tài khoản là 291 đối tượng, với tổng kinh phí chi trả 293.147.000 đồng. Trong tháng 01/2024, Phòng tiếp tục thực hiện thủ tục lệnh chi trả cho 291 đối tượng, bao gồm 46 đối tượng người có công, 245 đối tượng bảo trợ xã hội có thẻ, số kinh phí thực hiện 293.147.000 đồng. Trong đó chi trả chế độ đối với người có công qua ngân hàng Viettin bank 95.397.000; chi trả chế độ Bảo trợ xã hội qua ngân hàng Liên Việt bank số tiền 170.250.000.

Thực hiện Công văn số 225/SLĐTBXH-KHTC ngày 16/01/2024 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách trong dịp Tết Giáp Thìn 2024; CV số 05/BCĐĐA06HP-KSTTHC vv tổ chức triển khai chi trả  chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban,ngành, các cơ quan, đơn vị địa phương tích cực thực hiện quy trình do Cục 06-Bộ Công an và Trung tâm Công nghệ thông tin-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng, triển khai chi trả an sinh xã hội với hình thức không dùng tiền mặt. Quy trình thực hiện bao gồm: Cấp tài khoản ngân hàng cho công dân; quy trình chi trả an sinh xã hội qua Vietin bank; Sơ đồ chi trả ASXH qua ví PostPay; Sơ đồ luồng quy trình chi trả ASXH không dùng tiền mặt trên nền CSDLQG về dân cư; quy trình mở tài khoản tiền gửi thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile banking của ngân hàng chính sách xã hội tại điểm giao dịch xã; quy trình mở tài khoản thanh toán qua Vietin bank; quy trình rà soát, cập nhật tài khoản thanh toán trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện nay, các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp trên địa bàn hướng dẫn đối tượng chính sách mở tài khoản, thanh toán không dùng tiền mặt; nhất là trong dịp tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, từng bước thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các hoạt động giao dịch của đời sống xã hội, góp phần chúng tay cùng với các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện quyết tâm xây dựng thành công chính quyền điện tử theo tinh thần chỉ đạo của Chính Phủ.

 

Bùi Thuỳ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0