image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện Kiến Thuỵ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2025

Huyện Kiến Thuỵ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp

để xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2025

 

Tiếp tục hành trình xây dựng NTM, giai đoạn 2020 - 2025, huyện Kiến Thuỵ tập trung xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống người dân nông thôn, Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra mục tiêu hấn đấu đến năm 2025, 100% số xã trong huyện hoàn thành xã NTM kiểu mẫu.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, các địa phương trong huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò chủ thể của người dân và sự đồng hành của các doanh nghiệp, để tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo sức lan tỏa trong phong trào. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình thực hiện cụ thể với thứ tự công việc ưu tiên rõ ràng. Bằng sự chỉ đạo quyết liệt, những giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, huyện Kiến Thụy được công nhận huyện nông thôn mới năm 2020 theo Quyết định số 881/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Chính phủ.

Kế thừa và phát huy thành quả huyện NTM, từ năm 2020 đến nay, huyện Kiến thuỵ tiếp tục hành trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.  Những ngày này, trên khắp các địa phương trong huyện, phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai đồng bộ, hiệu quả theo chỉ đạo của Thành phố; huyện Kiến Thụy phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM huyện đã chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM nâng cao. Cùng với đó, huyện đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia vào cuộc của các phòng, ban liên quan và các địa phương. Huyện đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM giai đoạn 2023 - 2025 và thực hiện các quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về công tác xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện Kiến Thụy có 02 xã được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là Thụy Hương và Thanh Sơn, 02 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao là Đại Hà, Đại Đồng; huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố thẩm định, xét, công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 cho xã Minh Tân, Tân Trào. Đến hết năm 2023, huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố xét, công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Ngũ Phúc, Du Lễ, Hữu Bằng, Đoàn Xá và 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là: Đại Đồng, Đại Hà, Minh Tân, Tân Trào. Kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2025, 17/17 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới.

Để đạt mục tiêu trên, hiện nay, Huyện uỷ- UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm như: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch cấp xã, huyện bảo đảm xây dựng NTM gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Các địa phương đánh giá, đối chiếu kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo quy định để có kế hoạch triển khai thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các chỉ tiêu, đáp ứng yêu cầu, tiến độ. Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng NTM bền vững tới các cấp và người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng NTM. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn; trong đó, ưu tiên hệ thống giao thông, thủy lợi ở các xã có tỷ trọng sản xuất nông nghiệp cao. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng, nhẳm phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế - xã hội. Đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn gắn với nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp; chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Bảo tồn và phát huy sự đa dạng, phong phú về các giá trị văn hóa ở nông thôn, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình trải nghiệm, du lịch NTM. Tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; thúc đẩy công tác quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường sản xuất nông nghiệp, làng nghề, chất thải rắn và nước thải sinh hoạt; hình thành các mô hình sản xuất sinh thái, an toàn với môi trường.

 

                                                                                                       

Mai Chi
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0