image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác PCCC trên địa bàn huyện ​

Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch,

 nhiệm vụ công tác PCCC trên địa bàn huyện

 

UBND huyện Kiến Thuỵ vừa tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác PCCC trên địa bàn huyện. Chủ trì hội nghị, đồng chí Lưu Văn Thuỵ - Phó Chủ tịch TTUBND huyện; đại biểu dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hội nghị đã nghe các đơn vị: Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các ngành, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an, Chỉ thị số 01 ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, Công an huyện đã tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Chính phủ. Theo báo cáo tổng hợp, tính đén ngày 5/9/2023 trên địa bàn huyện có 32.690 người dân (1 người/1hộ), đạt 90,8% người dân được tập huấn kỹ năng về chữa cháy, thoát nạn. Vận động 36.414 nhà từ 2 tầng trở lên đã mở lối thoát nạn thứ 2; Số nhà nhà từ 2 tầng trở lên cần mở lối thoát nạn hiện còn 2 nhà đang được các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động.

Về kết quả xây dựng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, tổng sô mô hình cần xây dựng là 25 tổ. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 11 mô hình; còn lại 15 tổ cần xây dựng bổ xung. Số mô hình điểm chữa cháy công cộng cần xây dựng là 81 điểm; trong đó hiện đã có 44 điểm chữa cháy công công được xây dựng; còn 37 điểm cần tiếp tục được xây dựng bổ xung.

Đối với mô hình thôn an toàn PCCC, mỗi xã trong huyện hiện đã xây dựng được 1 mô hình, tổng số các xã trong huyện đã xây dựng được 17 mô hình.

 Kết quả về công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, tính đến ngày 14/9/2023 đã tiến hành kiểm tra 35.607/37,967, đạt 99%. 12.480/35.967 nhà đã trang bị bình chữa cháy, đạt tỷ lệ 34,69%; 100% nhà cán bộ, công chức, viên chức đã trang bị bình chữa cháy. 

 Qua nghe báo cáo kết quả, triển khai thực hiện kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an, Chỉ thị số 01 ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, các đại biểu dự hội nghị đã trực tiếp tham gia ý kiến kiến nghị trong việc thực hiện nhiệm vụ đơn vị được giao về công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Văn Thuỵ - Phó Chủ tịch TTUBND huyện đề nghị các phòng, ban, cơ quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn khắc phục khó khăn, triển khai các giải pháp thực hiện những tồn tại, hạn chế đã được nêu rõ trong báo cáo đánh giá kết quả công tác triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát lại các phương tiện, hệ thống PCCC của các đơn vị, gắn với đó là xây dựng phương án PCCC tại chỗ để đảm bảo ứng phó kịp thời khi có chát xảy ra; đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cơ sở sản xuất, nhằm phát hiện, hướng dẫn biện pháp khắc phục kịp thời; qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, cũng như thấy được tầm quan trọng của mình trong việc bảo đảm an toàn về PCCC./.

 

                                                                                             

Thanh Mai
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0