image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa năm 2023; kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết số 08-NQ/HU của BTV Huyện ủy; triển khai Kế hoạch Tuần lễ diệt chuột, tháng làm thủy lợi nội đồng và Kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2023-2024 ​

Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa năm 2023; kết quả bước đầu

triển khai Nghị quyết số 08-NQ/HU của BTV Huyện ủy; triển khai Kế hoạch Tuần lễ diệt chuột,

tháng làm thủy lợi nội đồng và Kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2023-2024

 

          Sáng ngày 3/11/2023, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa năm 2023; kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết số 08-NQ/HU của BTV Huyện ủy; triển khai Kế hoạch Tuần lễ diệt chuột, tháng làm thủy lợi nội đồng và Kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2023-2024.

         Dự hội nghị có đồng chí đồng chí Đỗ Đức Hoà - Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Lưu Văn Thuỵ - Phó Chủ tịch TTUBND huyện, đồng chí Phạm văn Định - Phó Chủ tịch TTHĐND huyện, đồng chí Trần Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải phòng, đại biểu đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội huyện; Các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Chi cục Thống kê Đồ Sơn - Dương Kinh - Kiến Thụy; Trạm Khuyến nông; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Khai thác công trình thủy lợi Kiến Thụy. Đại biểu các xã, thị trấn có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Các Hợp tác xã, tổ chức, cá nhân, chủ mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn huyện.

         Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Lê Thị Thanh Huyền - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo tóm tắt kết quả Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa năm 2023; Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU; Triển khai Kế hoạch Tuần lễ diệt chuột, tháng làm thủy lợi nội đồng và Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2024.

          Năm 2023, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung phát triển, triển khai sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường. Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn chủ động tham mưu với UBND huyện đưa ra các giải pháp điều chỉnh bổ sung kỹ thuật thâm canh, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, kịp khắc phục diễn biến thời tiết bất thường của khí hậu, dịch hại, đảm bảo kế hoạch sản xuất. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong vụ mùa 2023, diện tích gieo cấy 2.906,5ha, đạt 96,6% kế hoạch; trong đó trà mùa sớm 3,6%; trà mùa trung chiếm 74,35 và trà mùa muộn 22,1%; năng suất lúa đạt 57,5 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha so với kế hoạch, sản lượng đạt 16.709,5 tấn.

Về công tác chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại và công tác ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng các mô hình sản xuất cũng luôn được huyện quan tâm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cùng với các xã, thị trấn triển khai hiệu quả. Trong vụ mùa 2023, huyện nhà triển khai 14 mô hình sản xuất lúa, với tổng diện tích 159,5ha; trong đó, 07 mô hình do Chi Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật triển khai tại các xã: Thanh Sơn, Thuận Thiên, Ngũ Phúc, Đoàn Xá và Thuỵ Hương. Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng triển khai 04 mô hình tại xã Ngũ Phúc, Ngũ Đoan, Đại Đồng. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện triển khai 2 mô hình trình diễn giống lúa Sao vàng và giống lúa TBR30 tại xã Ngũ Phúc, Thuỵ Hương và 01 mô hình trình sản xuất lúa chất lượng tại xã Đại Hà.

Vụ Xuân năm 2024, UBND huyện xây dựng kế hoạch gieo cấy 3.379ha, năng suất 70,3 tạ/ha; sản lượng 23.991 tấn. Về sản xuất cây rau mầu, huyện nhà phấn đấu gieo trồng 600ha cây rau mầu vụ Xuân, năng suất trên 200 tạ/ha, sản lượng trên 15.000 tấn.

         Báo cáo kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 25/4/2023 của BTV Huyện ủy, Phòng NN&PTNT huyện cùng với các phòng ban chuyên môn và các xã, thị trấn đã đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tích tụ ruộng đất xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2023, khắc phục tình trạng ruộng không canh tác, sản xuất phân tán, nhỏ lẻ, manh mún; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận đất nông nghiệp để đầu tư, tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản, nâng cao thu nhập cho người sản xuất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với du lịch.

         Tiếp đó, đồng chí Trưởng Phòng NN&PTNT huyện thông qua nội dung kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 02/11/2023 của huyện về triển khai tuần lễ diệt chuột và tháng làm thủy lợi nội đồng vụ Đông Xuân 2023 - 2024. Mục tiêu kế hoạch đề ra là cải tạo, nạo vét, vớt bèo, dọn cỏ, làm vệ sinh 52.564m kênh tưới tiêu và thu bắt 85.500 con chuột bằng các biện pháp thủ công. Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND huyện yêu cầu các phòng ban, ngành đoàn thể cùng với các xã, thị trấn tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, huy động mọi nguồn lực để ra quân đồng loạt, đúng thời gian, hoàn thành tốt khối lượng, chỉ tiêu, kế hoạch được giao và đạt hiệu quả cao. Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn dân tham gia diệt chuột và làm thủy lợi nội đồng. Các đơn vị chức năng bám sát cơ sở, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn trực tiếp và hướng dẫn kỹ thuật, quy trình đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Trong triển khai ra quân phải có băng rôn, khẩu hiệu, cờ…nhằm cổ động tinh thần cho đợt ra quân.

            Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hoà - Bí thư Huyện uỷ đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các phòng ban của địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa 2023. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả đạt được từ vụ sản xuất vụ mùa 2023 là điều kiện thuận lợi để huyện xây dựng và triển khai thành công kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân  2024 và Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 25/4/2023 của BTV Huyện ủy. Cũng tại hội nghị này, đồng chí Bí thư Huyện uỷ chỉ đạo các địa phương cần quan tâm đến yếu tố con người và khâu tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chủ động nắm thời cơ khai thác tiềm năng của địa phương để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của huyện phát triển.

         Sau ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện uỷ, hội nghị chuyển sang nội dung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tế của các địa phương, doanh nghiệp trong triển khai sản xuất vụ Mùa và tích tụ ruộng đất theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/HU của BTV Huyện ủy. Đại diện lãnh đạo UBND xã Ngũ Phúc báo cáo kết quả sản xuất vụ Mùa của xã trong năm 2023; một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai phòng trừ chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp; kế hoạch, giải pháp triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2024. Đại diện lãnh đạo UBND xã Ngũ Đoan báo cáo kết quả địa phương đạt được trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU năm 2023 và đề ra Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong năm 2024. Đại diện lãnh đạo UBND xã Tú Sơn báo cáo kết quả sản xuất cây rau - màu năm 2023 trên địa bàn xã Tú Sơn. Phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện vụ Đông - Xuân năm 2023-2024. Đại diện lãnh đạo UBND xã Đông Phương Báo cáo kết quả tổ chức sản xuất lúa theo hướng tích tụ tập trung ruộng đất trên địa bàn xã Đông Phương. Cùng với đó, một số đại biểu đại diện các Hợp tác xã, chủ mô hình sản xuất đã đề xuất ý kiến đóng góp, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp của huyện trong năm 2024 và những năm tới.

         Qua nghe các ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng chí Lưu Văn Thuỵ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh: các phòng ban chuyên môn của huyện và các xã Thị trấn tập trung rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ thực hiện còn lại của năm 2023, đề ra chỉ tiêu để xây dựng kế hoạch năm 2024; Rà soát quy hoạch ruộng đất sản xuất nông nghiệp để tập trung thực hiện; đặc biệt lưu ý việc rà soát xây dựng các vùng sản xuất lâu dài; Huy động các nguồn lực hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất; Chỉ đạo hoàn thành tốt hồ sơ đất sản xuất nông nghiệp phục vụ cho công tác quản lý, lập hồ sơ quản lý hành chính và tổ chức ra quân diệt chuột và làm thuỷ lợi nội đồng năm 2023 theo kế hoạch chỉ đạo của huyện./.

                                                                                                

 

 

Bùi Thuỳ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0