image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đảng ủy Đồn Biên phòng Đoàn Xá làm tốt công tác “Dân vận khéo” trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển

Đảng ủy Đồn Biên phòng Đoàn Xá làm tốt công tác “Dân vận khéo” 

trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ vững chắc 

chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển

                                                          

                                                                                      

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Khắc ghi lời Bác dạy, Đảng ủy Đồn Biên phòng Đoàn Xá đã tích cực đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền và toàn dân trên địa bàn huyện Kiến Thụy trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển. 

Địa bàn biên giới biển huyện Kiến Thụy gồm 02 xã Đoàn Xá, Đại Hợp nằm ở phía Nam huyện Kiến Thụy có diện tích tự nhiên là 14,28 km2, gồm 24 thôn, khu dân cư; với bờ biển dài gần 6km. Về kinh tế chủ yếu người dân làm nông nghiệp và đánh bắt thủy sản với trên 65 phương tiện tàu, thuyền vươn khơi đánh bắt thủy hải sản ven biển và khai thác xa bờ.

Những năm qua, tình hình chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển trên địa bàn huyện cơ bản ổn định và giữ vững. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển. Trong đó có tình trạng khiếu kiện liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, tranh chấp bãi triều nuôi trồng thủy sản, khai thác cát trái phép, nuôi ngao tự phát…; hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật như buôn lậu, gian lận thương mại; mua, bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy… gây bất ổn về an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát huy vai trò của mình trong công tác giữ vững biên giới biển, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đoàn Xá luôn khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ và kịp thời ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển trên địa bàn huyện Kiến Thụy trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018, của Bộ Chính trị, “Về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” Đồn biên phòng Đoàn Xá đã xác định rõ việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới biển, biên giới quốc gia. Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng Đoàn Xá đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển. Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của huyện và 2 xã Đoàn Xá, Đại Hợp, giải quyết triệt để, kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới biển, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện tốt nhiệm vụ ứng phó với các tình huống, nhất là tình huống an ninh phi truyền thống. 

Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh huyện, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố và huyện, tham mưu, ban hành nhiều văn bản, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy, chính quyền với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 74-KL/HU ngày 30/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU, ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Thụy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa bàn khu vực biên giới biển huyện Kiến Thụy; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biển quán triệt đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân; thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Huyện uỷ Kiến Thụy và Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã ký kết Quy chế phối hợp số 395-QC/PH, ngày 23/12/2021 về lãnh đạo công tác Biên phòng và xây dựng Đồn Biên phòng Đoàn Xá, giai đoạn 2021-2026. Đồng thời chỉ đạo Đảng uỷ các xã khu vực biên giới biển (Đoàn Xá, Đại Hợp) ký kết Quy chế phối hợp với Đảng uỷ Đồn Biên phòng Đoàn Xá giai đoạn 2021-2026 về phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới và xây dựng nền Biên phòng toàn dân ở địa phương vững mạnh.

Hằng năm, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã phối hợp với đồn Biên phòng Đoàn Xá tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” (ngày mùng 3 tháng 3), gắn với việc sơ kết “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn khu vực biên giới biển huyện Kiến Thụy. Qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển, đảo ngày càng được nâng cao. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn; kinh tế-văn hóa-xã hội từng bước phát triển, mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Nhân dân với cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng ngày càng được củng cố, tăng cường.

Đối với việc giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn, được Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo Đồn Biên phòng Đoàn Xá phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện một cách nghiêm túc, nhanh chóng, hiệu quả. Quá trình giải quyết đảm bảo đúng đường lối, chủ trương, của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2023 thực hiện Thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép tại các khu vực đã cấp phép khai thác khoáng sản cát ở huyện Kiến Thụy, Đồn Biên phòng Đoàn Xá và 2 xã Đoàn Xá, Đại Hợp đã tích cực tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện pháp luật, chủ trương của địa phương; tổ chức các tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn... khu vực biên giới biển, thực hiện thành công chủ trương của thành phố. Quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, phương tiện, thời tiết khí hậu và đặc biệt là sự phản đối quyết liệt của một số người dân. Tuy nhiên, với sự kiên trì vận động, thuyết phục của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đoàn Xá và lực lượng của địa phương, tình hình trên đã được giải quyết dứt điểm và không để tái diễn. Huyện Kiến Thụy đã hoàn thành việc di dời, giải tỏa hoạt động nuôi trồng thủy sản không phép đối với 91 hộ, 103 bãi nuôi, 132 chòi canh với tổng diện tích 2.937,2 ha đảm bảo an toàn; cắm 16 phao tiêu bao quanh, xác định ranh giới các mỏ cát, bàn giao cho doanh nghiệp; giải quyết dứt điểm các kiến nghị, thắc mắc của người dân ngay tại cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự, được trung ương, thành phố và các lực lượng đánh giá cao, người dân đồng tình tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng. 

Nhờ thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo” nên những năm qua Đồn biên phòng Đoàn Xá và 02 xã khu vực biên giới biển Đoàn Xá và Đại Hợp đã vận động được nhiều tập thể, cá nhân quyên góp ủng hộ, mua hơn 400 lá cờ Tổ quốc và trên 500 triệu đồng tặng cho các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo, không nơi nương tựa trong chương trình “Nâng bước em tới trường” của Bộ đội Biên phòng. Xây dựng 07 nhà “Đại đoàn kết, mái ấm biên cương” trên địa bàn. Đơn vị đã cấp phát 452 cuốn sách cẩm nang và trên 1.000 tài liệu, tờ rơi, nội dung về phổ biến, giáo dục pháp luật, phát động cán bộ, Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia 25 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút trên 4.000 người tham gia, xây dựng 03 mô hình “Tủ sách pháp luật”, 02 mô hình “Thư viện cộng đồng” với trên 1.000 đầu sách các loại. Do vậy đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật và chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và người dân được nâng lên.

Có thể nói phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. 

Trong thời gian tới, Đảng ủy Đồn Biên phòng Đoàn Xá, tiếp tục phát huy  những thành tích đã đạt được, tổ chức các hoạt động tuyên truyền dân vận khéo một cách thiết thực, dân chủ, hiệu quả, hướng đến mục tiêu tất cả vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đảng của Nhân dân, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Để làm được điều đó, mỗi cán bộ chiến sĩ của đơn vị đang quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng cống hiến của Nhân dân để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII của Đảng đã đề ra./.

Linh Duyên
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0