image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kiến Thụy vững vàng niềm tin, đón chào năm mới 2024

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kiến Thụy 

vững vàng niềm tin, đón chào năm mới 2024

 

Sắc Xuân Giáp Thìn đã về, tô đẹp thêm cho đất trời, cho mảnh đất và con người Kiến Thuỵ và ghi dấu những nỗ lực, những thành quả đáng trân trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đạt được trong năm 2023 và trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Những thành quả đáng tự hào ấy, là nguồn động viên to lớn, là tiền đề vững chắc cho những quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kiến Thuỵ quyết tâm thực hiện để đạt thành công trong năm mới 2024.

Năm 2023 đã đi qua, năm mới 2024 vừa đến, mùa xuân mới Giáp Thìn cũng đã về, trong niềm vui hân hoan của cả dân tộc chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2024, mừng đất nước, thành phố và Kiến Thuỵ đổi mới.

Nhìn lại năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề của nhiệm kỳ 2020-2025, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của thành ủy, HĐND UBND TP và chủ đề năm 2023 của huyện “Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường quản lý đất đai; đẩy mạnh thu hút đầu tư; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong huyện đã tập trung phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương cùng sự ủng hộ, nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

 Thực hiện đúng tiến độ các kế hoạch, đề án, chuyên đề, các chương trình công tác trọng tâm kế hoạch năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Năm 2023, Đảng bộ huyện thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đã cụ thể hóa thành 14 nội dung. Đã triển khai hoàn thành, cơ bản hoàn thành 11 nội dung; 01 nội dung đang thực hiện đảm bảo tiến độ. Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Thuỵ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025. Công tác tuyên giáo, tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận, văn phòng cấp ủy tiếp tục được tăng cường, triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện, tạo chuyển biến về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng. Quyết liệt, huy động toàn hệ thống chính trị và Nhân dân đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thành 24/25 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2023 trong đó nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Một số kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động quần chúng Nhân dân được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày một nâng cao; công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đảm bảo theo quy định. Công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân được quan tâm, tập trung giải quyết kịp thời.Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu so với dự toán; công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn có nhiều khởi sắc. Hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường ĐT363 (đoạn kênh Hòa Bình). Tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm có chuyển biến tích cực. Hoàn thành công tác di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao không phép (giai đoạn 2) được thành phố đánh giá cao; xử lý thành công điểm nóng liên quan đến nhà máy nước Đông Phương, xã Đông Phương. Công tác tích tụ, tập trung ruộng đất và xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung bước đầu có những chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội diễn Ca - Múa - Nhạc tạo không khí sôi nổi trong Nhân dân; các hoạt động lễ hội được diễn ra lành mạnh, an toàn. Lần đầu tiên huyện tổ chức Biểu dương những học sinh, sinh viên tiêu biểu tại Khu tưởng niệm các Vương triều Mạc và tổ chức Lễ kỷ niệm 496 năm ngày Thái Tổ Mặc Đăng Dung đăng quang. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm thực hiện. Hoàn thành chỉ tiêu thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo Đề án 06. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh cơ bản được giữ vững. 

Đặc biệt, năm 2023 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ- HĐND- UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết liệt, bám sát lộ trình nhiệm vụ cụ thể đã đặt ra, huyện đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới người dân về tiện ích của việc thực hiện các thủ tục đăng kí cư trú thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử, tài khoản VneID. Cùng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và sự nỗ lực, quyết tâm cao, đến nay hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ làm sạch đã hoàn thành 100%, cơ bản đáp ứng yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống". Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Những kết quả đạt được đã tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị

Sắc xuân Giáp Thìn 2024 đang tô đẹp thêm cho đất trời, cho mảnh đất và con người Kiến Thuỵ, đồng thời ghi dấu những nỗ lực không ngừng cùng kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đạt được năm 2023 và năm có ý nghĩa quan trọng quyết định hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra; làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố; phấn đấu sớm hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng huyện Kiến Thuỵ thành Quận trước năm 2030.

Với sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Huyện ủy, HĐND, UBND, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân trong huyện, tin tưởng rằng năm 2024, huyện Kiến Thuỵ tiếp tục dành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, xây dựng quê hương Kiến Thuỵ ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ và vững bước trên con đường đổi mới./.

 

 

Mai Chi
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0