image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Kiến Thụy: Gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Kiến Thụy: Gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị

 

 

Năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TNTC) tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Kiến Thụy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc. Qua đó, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng cao, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị địa phương.

 

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu

Thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2023, thôn Ngọc Liễn (xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy) được đầu tư 5 tuyến đường. Theo đồng chí Đỗ Xuân Hả, Bí thư chi bộ thôn, quá trình triển khai, chi bộ chỉ đạo phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Cụ thể, tổ giám sát cộng đồng của thôn tích cực tham gia, cùng chính quyền địa phương trực tiếp quản lý chặt chẽ các công trình, dự án (từ việc tuân thủ quy trình kỹ thuật; định mức, loại vật tư và tiến độ hoàn thành). Qua đó, hạn chế sai sót, tiêu cực trong quá trình triển khai, tránh thất thoát kinh phí. Đến nay, 100% các công trình được đưa vào sử dụng bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Cách làm của chi bộ thôn Ngọc Liễn cũng được nhiều địa phương thực hiện trong xây dựng nông thôn mới để hạn chế tiêu cực phát sinh. Là địa phương đang trong quá trình đô thị hóa, bên cạnh thành tựu về kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh; Kiến Thụy gặp nhiều vướng mắc, khó khăn do lịch sử để lại, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường... trong đó có nguy cơ xảy ra TNTC. Vì vậy, Huyện ủy Kiến Thụy chỉ đạo cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy định của Trung ương và Thành ủy về phòng, chống TNTC, trên cơ sở bám sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 vè xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng thực hiện. Qua đây tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên thông qua việc tăng cường thực hiện quy tắc ứng xử, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, chuyển đổi vị trí công tác...

Theo UBND huyện, từ tháng 12-2022 đến cuối tháng 10-2023, huyện chuyển đổi vị trí công tác đối với 17 trường hợp để tránh nguy cơ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, trong đó 4 người chuyển cùng chức danh công chức sang địa phương khác; 2 người chuyển cùng vị trí viên chức kế toán sang đơn vị khác. Hiện 100% các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công. 363 người người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm được UBND huyện phê duyệt, báo cáo về Thanh tra thành phố. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm soát tài sản thu nhập của 7 đơn vị đối với 23 người. Công tác tiếp nhận, xử lý việc tố giác, tố cáo về hành vi tham nhũng được thực hiện kịp thời. Huyện ủy ban hành, thực hiện nghiêm Quy định về việc người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Định kỳ các cấp ủy viên các cấp, cán bộ cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tham dự sinh hoạt với các chi bộ...

 

Thực hiện phòng ngừa đồng bộ, toàn diện

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, công tác phòng, chống TNTC tại Đảng bộ huyện Kiến Thụy đạt kết quả tích cực. Đến nay, trên địa bàn không phát hiện, xử lý vụ việc liên quan đến tham nhũng, kể cả trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn tiềm ẩn, hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi; đặc biệt ở một số lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, đầu tư công, giao dịch hành chính...

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, huyện đang tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng pháp luật về phòng, chống TNTC, nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đến nay, 12/12 phòng chuyên môn trực thuộc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn vào hoạt động cơ quan hành chính, từng bước cải tiến phương pháp làm việc, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm tác động tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ.

Huyện tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với việc thanh tra, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử, thi hành các vụ việc tham nhũng; khắc phục hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm nhưng chỉ xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về tham nhũng; thực hiện tốt việc xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn; Quy chế phối hợp để phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện tham nhũng.../.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0