image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu Lý lịch tư pháp gây khó khăn, phát sinh chi phí cho người dân

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu Lý lịch tư pháp gây khó khăn, phát sinh chi phí cho người dân

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố vừa có Văn bản 2035/UBND-KSTTHC yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lý lịch tư pháp, nâng cao nhận thức, hiểu biết của cá nhân, cơ quan, tổ chức về mục đích, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp và quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

Hạn chế tình trạng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết TTHC trong ngành, lĩnh vực quản lý, đồng thời chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp, đặc biệt là Phiếu lý lịch tư pháp số 2 trong những trường hợp không cần thiết và bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng yêu cầu cung cấp Phiếu Lý lịch tư pháp không đúng quy định pháp luật gây khó khăn, phát sinh chi phí cho người dân.

Anh-tin-bai

Chủ tịch đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chủ động theo dõi, giám sát người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định (sau đây gọi là người chấp hành án phạt) và phối hợp với Công an quận, huyện để cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận việc chấp hành xong án phạt cho người đã chấp hành xong trước ngày 01/7/2011 theo đúng tinh thần của Hướng dẫn số 05/HD-C81-C83 ngày 20/8/2015 của Cơ quan Quản lý thi hành án hình sự, Bộ Công an.

UBND quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kịp thời trả lời thông tin xác minh điều kiện xóa án tích của công dân theo đúng thời hạn, quy định tại Điều 17 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, Điều 25 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT - BTP-TANDTC- VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để người chấp hành xong án được cấp Phiếu lý lịch tư pháp, xóa án tích theo quy định.

Giao Sở Tư pháp giải quyết kịp thời yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố, đảm bảo cấp Phiếu lý lịch tư pháp đúng thời hạn theo quy định, khuyến khích việc cắt giảm thời gian trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp; báo cáo, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp, xóa án tích. Cùng với đó, duy trì nền nếp công tác xây dựng CSDL lý lịch tư pháp, cập nhật, quản lý CSDL lý lịch tư pháp của thành phố. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan: Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cập nhật, tra cứu, xác minh, trao đổi và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để kịp thời đáp ứng yêu cầu về sử dụng, khai thác thông tin lý lịch tư pháp phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp và xóa án tích cho công dân.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC về lý lịch tư pháp. Trong đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích các đối tượng sử dụng dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0