image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện Kiến Thụy thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Huyện Kiến Thụy thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

 

Kiến Thụy là huyện nằm trong khu vực phòng thủ trọng yếu của Quân khu 3 và thành phố. Huyện có 2 xã thuộc địa bàn biên giới biển gồm xã Đoàn Xá, Đại Hợp với 6 km bờ biển và là địa bàn phức tạp về xuất cảnh trái phép. Trên địa bàn huyện có 2 doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài với gần 1.000 công nhân làm việc; 8 doanh nghiệp, cơ sở gia công có sử dụng lao động người nước ngoài với 29 chuyên gia, lao động và hơn 50 công ty, cơ sở sản xuất gia công thu hút hơn nghìn công nhân làm việc và hàng vạn người lao động, làm việc tại các cơ sở kinh tế, doanh nghiệp ở nhiều địa bàn quận, huyện khác nhau.

Trong những năm qua, tình tình ANTT trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo 799 huyện đã tập trung tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phát động mạnh mẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và vì cuộc sống yên vui, hạnh phúc của nhân dân.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chương trình phối hợp số 10/CTr-MTTQ-CATP ngày 15/01/2014 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với Công an thành phố về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Ban chỉ đạo 799 huyện đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn; tổ chức Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo 799 huyện, phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và thu hồi VKVLN-CCHT, pháo và đèn trời; đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch chuyên đề nhằm tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đến từng cấp ủy thôn, khu dân cư, đơn vị, trường học trên địa bàn các xã; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, vai trò lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. BCĐ 799 huyện giao Công an huyện là cơ quan chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ban, ngành thành viên, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, bảo vệ tốt nội bộ và bí mật Nhà nước, gắn với việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Thường xuyên đổi mới, đa dạng các hình thức vận động quần chúng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng được công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới, như: Tổ chức tuyên truyền lưu động Luật Quản lý VK-VLN-CCHT, Luật Giao thông đường bộ trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện, xây dựng các biển chỉ dẫn giao thông, bảng ảnh tuyên truyền đặt tại những nơi đông người qua lại… Từ 8/2013 đến nay, đã tổ chức tuyền truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn hàng chục nghìn lượt, xây dựng và ban hành hàng 100 bản thông báo về ANTT. Nội dung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật PCCC, Luật Quản lý, sử dụng VK -VLN- CCHT, Luật Phòng, chống ma túy, phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm để quần chúng nhân dân biết, cảnh giác, kịp thời phát hiện và tố giác cho lực lượng Công an...

Cùng với đó, Công an huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện luôn chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy - chính quyền các xã, thị trấn tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng mới, sơ kết, tổng kết hoạt động của các mô hình phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", trong đó đã xây dựng mới 32 mô hình, tổ chức sơ, tổng kết 32 mô hình. Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm ANTT được Ban Chỉ đạo 799 thành phố, Đảng ủy - Giám đốc CATP, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND đánh giá cao như: Mô hình “3 quản 5 giữ” gắn với thực hiện mục tiêu “3 giảm, 2 không”,mô hình Câu lạc bộ “An ninh - Cựu chiến binh”, mô hình “Chốt đảm bảo ANTT”, mô hình “Phối hợp bảo đảm ANTT thông qua hệ thống camera an ninh”... Qua đó, tình hình ANTT trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở và 109 tổ tự quản, tổ hòa giải tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn ngày càng được nâng cao, góp phần giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân, không để diễn biến phức tạp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 01/138 “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Chỉ đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện tốt việc duy trì và nhân rộng các mô hình thực hiện Đề án, như: “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm” tại xã Đại Đồng và nhân rộng các xã; mô hình “Mặt trận tham gia phòng, chống tội phạm” tại xã Đông Phương; mô hình “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của xã Minh Tân; mô hình “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội” của xã Tú Sơn...Ngoài ra, hằng năm thực hiện Chương trình phối hợp đã ký kết Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện kiểm sát việc thi hành án hình sự tại địa bàn các xã, thị trấn; kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện; kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan điều tra - Công an huyện, kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ tại Nhà tạm giam giữ - Công an huyện, mỗi năm tham gia kiểm sát trên 15 cuộc. Qua công tác phối hợp kiểm sát đã nắm bắt được tình hình và đề ra các giải pháp chỉ đạo hệ thống cán bộ Mặt trận cơ sở phối hợp tuyên truyền để làm tốt công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện.

Với vai trò của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 799 huyện, Công an huyện phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ban, ngành, đoàn thể quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, các luận điệu phản tuyên truyền, hoạt động của các đối tượng cơ hội chính trị và phần tử xấu. Thông qua hiệu quả công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" quần chúng nhân dân đã chủ động cung cấp cho lực lượng Công an hơn 1.000 nguồn tin, trong đó có trên 800 nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng công an điều tra làm rõ 352 vụ phạm pháp hình sự; 85 vụ về tội phạm ma túy; xác lập và triệt phá 44 chuyên án hình sự, 28 chuyên án ma túy; phát hiện và xử lý 59 vụ việc liên quan đến kinh tế và môi trường. Công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, lập hồ sơ đưa đối tượng vào diện giáo dục tại xã, thị trấn, cai nghiện bắt buộc, đi cơ sở giáo dục, trại giáo dục đạt nhiều kết quả, góp phần làm trong sạch địa bàn, phòng ngừa tội phạm…Qua đó tình hình ANTT trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, ổn định, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cũng như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện.

Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với Công an huyện duy trì có hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ "An ninh - Cựu chiến binh"; Duy trì thường xuyên 121 tổ vận động quần chúng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện tăng cường công tác tuyên truyền vận động, duy trì hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, Câu lạc bộ “Phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em”; mô hình “Tổ tư vấn hôn nhân - gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em” tại các xã, thị trấn; Câu lạc bộ “phòng, chống ép kết hôn”.... Thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Hội Nông dân huyện đã thành lập và ra mắt 10 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; duy trì hiệu quả câu lạc bộ “Nông dân với phòng, chống tội phạm”; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hằng năm tổ chức cho gia đình hội viên nông dân đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức các chuyên đề tuyên truyền về phòng, chống ma túy học đường, Luật giao thông đường bộ; vận động học sinh, đoàn viên không sản xuất, vận chuyển, mua bán, đốt các loại pháo và thả đèn trời; phát động phong trào đoàn viên thanh niên phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Facebook Kiến Thụy với ANTT”, góp phần rất lớn trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Từ những hoạt động thiết thực, hiệu quả trên của Công an huyện với MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác phối hợp với thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã và đang góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, TNXH, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, giữ vững ổn định ngay từ cơ sở, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương.

  

THANH MAI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0