image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện Kiến Thuỵ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, gia trại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở địa phương.

Huyện Kiến Thuỵ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, gia trại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở địa phương.

 

Nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở địa phương, những năm qua huyện Kiến Thuỵ tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò của kinh tế trang trại, gia trại. Cùng với những cơ chế, chính sách khuyến khích của Trung ương và thành phố, huyện cũng tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao giá trị sản phẩm. Nhờ đó, kinh tế trang trại, gia trại trên địa bàn huyện có bước phát triển về số lượng và chất lượng. Theo báo cáo tổng hợp từ Trạm khuyến nông huyện Kiến Thuỵ, hiện nay trên địa bàn huyện có 3.102 nông hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ cầm; trong đó, tổng đàn trâu bò 1.104 con; đàn gia cầm, thủy cầm 571.786 con. Toàn huyện có 47 trang trại chăn nuôi quy mô vừa, 54 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ, 15 trang trại liên kết với các doanh nghiệp CP, Java.

Được biết, để khuyến khích nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huyện đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về quy vùng sản xuất; vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ nông nghiệp; tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng giá trị sản xuất. Huyện uỷ - UBND huyện chỉ đạo phòng chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố về phát triển kinh tế trang trại để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thấy được vai trò, hiệu quả của kinh tế trang trại trong phát triển nông nghiệp. Khuyến khích, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, quy vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ vào sản xuất tạo năng suất, giá trị kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường.

Song song đó, thực hiện các giải pháp phát triển chăn nuôi gia súc, gia quy mô trang trại, gia trại. Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giống và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi. Khuyến khích các trang trại chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, kết hợp với phát triển chăn nuôi hữu cơ, sinh thái và đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường. Ngoài ra, huyện đặc biệt quan tâm đến phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững đa dạng, đổi mới hình thức và đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện nguồn nước tự nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng tập trung, thâm canh, chuyển từ nuôi thủy sản theo phương thức truyền thống sang công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Thực tế hoạt động thời gian qua cho thấy, kinh tế trang trại, gia trại đã khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kỹ thuật tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ đời sống nhân dân trong vùng, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, thúc đẩy tích tụ ruộng đất, bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô vừa và lớn gắn với thị trường tiêu thụ. Đáng chú ý là phần lớn các chủ trang trại, gia trại đều quan tâm đầu tư khoa học-kỹ thuật, chuồng trại, trang thiết bị vào sản xuất, nhất là các trang trại chăn nuôi nhằm hạn chế rủi ro trong sản xuất và mang lại lợi nhuận cao. Đồng thời, chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học về cây, con giống mới vào sản xuất, thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản... Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với các trang trại trên địa bàn huyện là thiếu vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, lãi suất vay vốn còn cao. Trong khi đó, trình độ, năng lực quản lý, tiếp cận thông tin về thị trường và tổ chức sản xuất của các trang trại cũng còn hạn chế; chất lượng lao động làm việc trong các trang trại, gia trại còn thấp.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại, thời gian tới, huyện Kiến Thuỵ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phát triển kinh tế trang trại, gia trại theo hướng bền vững. Các địa phương khuyến khích việc tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi, chuyển nhượng, dồn điền, đổi thửa, nhằm tạo quỹ đất liền kề để giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân... tạo tâm lý yên tâm để người dân mạnh dạn đầu tư. Việc tạo quỹ đất còn là điều kiện để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi; đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định. Cùng với đó, các phòng ban chức năng quản lý chặt chẽ việc sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi; thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, áp dụng quy trình VietGAP, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát an toàn dịch bệnh; xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng công nghệ khí sinh học, men vi sinh... Các chủ trang trại, gia trại phát huy tối đa hiệu quả hoạt động; chính quyền các địa phương trong huyện cần tạo sự gắn kết giữa các hộ chăn nuôi, nhằm chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ nhau tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm./.

Mai Chi
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0