image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện Kiến Thuỵ hiệu quả các mô hình Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số’’

Huyện Kiến Thuỵ hiệu quả các mô hình Đề án

“Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số’’

 

Để góp phần triển khai, thực hiện Đề án 06/CP có hiệu quả, phục vụ chuyển đổi số quốc gia tiến tới Chính quyền số, Chính phủ điện tử, năm 2023, huyện Kiến Thuỵ thành lập mô hình điểm triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện đưa vào thực hiện mô hình Đề án 06/CP gồm: Mô hình công dân số, mô hình tại Một cửa UBND các cấp, mô hình khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VneID và mô hình An sinh xã hội.

Triển khai, thực hiện các hô hình trên, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình thông qua việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, qua tiếp xúc và làm việc với nhân dân, doanh nghiệp chủ động tuyên truyền về những tiện ích thẻ CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử và những tiện ích của đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử, các đối tượng hưởng trợ cấp an sinh xã hội trên địa bàn nhận hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt thông qua tài khoản Ngân hàng, tài khoản viễn thông (mobile money), các hình thức khác. Qua đó các cơ quan, ban ngành đã tuyên truyền đến hàng chục nghìn lượt người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện về những tiện tích của các mô hình đang thực hiện trên địa bàn huyện. tập trung  được phân công, qua tiếp xúc và làm việc với nhân dân, doanh nghiệp chủ động tuyên truyền về những tiện ích thẻ CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử và những tiện ích của đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử, các đối tượng hưởng trợ cấp an sinh xã hội trên địa bàn nhận hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt thông qua tài khoản Ngân hàng, tài khoản viễn thông (mobile money), các hình thức khác. Qua một thời gian thực hiện, các mô hình đã bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận. cụ thể đối với mô hình công dân số do Công an huyện chủ trì. Mô hình đã tiến hành thu thập, cập nhật thông tin dân cư thường trú 48.211 hộ với 158.626 nhân khẩu, đạt 100%, “làm sạch” thông tin dân cư 100%; thông báo số định danh cá nhân cho 48.615/48.615 công dân, đạt tỷ lệ 100% thuộc diện cấp thông báo số định danh; Hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 121.183 công dân bằng 100% công dân đủ điều kiện; đã kích hoạt 85.940 tài khoản định danh điện tử cho công dân. 100% cán bộ, công nhân viên chức của các ngành, đoàn thể thuộc UBND huyện đã được cấp CCCD gắn chíp điện tử và đã thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Cùng với đó, mô hình tại Một cửa UBND các cấp do Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và UBND các xã, thị trấn chủ trì được thực hiện tốt. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết thành công tại bộ phận Một cửa UBND huyện qua 6 tháng thực hiện mô hình là 1.237 hồ sơ trực tuyến/1.238 hồ sơ nhận trong kỳ, đạt tỉ lệ 99.2%. Tại bộ phận Một của UBND các xã thị trấn, đã tiếp nhận trực tuyến 3.398/3.398 hồ sơ nhận trong kỳ, đạt tỉ lệ 100%; đăng ký xe qua dịch vụ công 1.632 hồ sơ; liên thông 02 thủ tục hành chính gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú 226 hồ sơ; Đăng ký khai tử, xáo đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất 14 hồ sơ; còn lại nhóm dịch vụ khác tiếp nhận 4.003 hồ sơ.

Đối với mô hình khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VneID do Trung tâm y tế huyện chủ trì, đã có 10. 481/37.293 lượt người thực hiện khám chữa bệnh dùng thẻ CCCD gắn chíp điện tử, đạt tỉ lệ 28.1%.

Trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ có 9.578 đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; trong đó: 2.218 đối tượng là người có công và 7.360 đối tượng Bảo trợ xã hội. Thực hiện mô hình An sinh xã hội do Phòng lao động, thương binh và Xã hội chủ trì, đến nay, 409 người đạt 4,2% số đối tượng đã có tài khoản; Số đối tượng đã được chi trả qua tài khoản ngân hàng 70 người đạt 0,7%.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được kể trên, thì các mô hình điểm còn gặp phải một số tồn tại như: Đối với mô hình an sinh xã hội, việc triển khai đến các đối tượng thụ hưởng còn chậm, số lượng đối tượng thụ hưởng chưa cao. Đối với mô hình khám chữa bệnh dùng thẻ CCCD gắn chíp điện tử, người dân điến cơ sở khám chữa bệnh dùng thẻ CCCD gắn chíp điện tử đạt tỉ lệ chưa cao. Ngoài ra, việc kiểm tra, đôn đốc của Ban chỉ đạo thực hiện các mô hình đã thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền và hoạt động của Tổ Đề án 06/CP và Tổ công nghệ số tại cộng đồng có thời điểm chưa phát huy được hiệu quả. Sự phối hợp trong việc thực hiện mô hình an sinh xã hội và mô hình khám chữa bệnh dùng thẻ CCCD gắn chíp điện tử chưa đạt hiệu quả.

Để các mô hình Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số’’ trong thời gian tới, huyện Kiến Thuỵ tiếp tục quan tâm, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết phục vụ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đầu tư hạ tầng số, hạ tầng cộng nghệ thông tin để phục vụ cho việc giải quyết TTHC. Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ về kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, tăng cường tập huấn, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính, cải các thủ tục hành chính. Kiến nghị Sở lao động -Thương binh và Xã hội ban hành văn bản hướng dẫn các quận, huyện trong việc thực hiện chi trả qua tài khoản như nguồn kinh phí thực hiện sử dụng ở nguồn nào trong trường hợp Ngân hàng thương mại tính phí chuyển tiền cho đối tượng thụ hưởng.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên, các mô hình Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số’’ huyện Kiến Thuỵ sẽ phát huy hiệu quả vai trò của Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP tại cơ sở, là “hạt nhân” trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số; nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện thành công các nhiệm vụ tại Đề án 06/CP về xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống nhất với Chương trình chuyển đổi số quốc gia quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

MAI CHI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0