image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2020 của huyện "Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; tăng cường quản lý đất đai, thu chi ngân sách và đẩy mạnh thu hút đầu tư"
Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua,
khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2020 của huyện
"Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; tăng cường quản lý đất đai,
thu chi ngân sách và đẩy mạnh thu hút đầu tư"


Ngày 9/1/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2020 của huyện "Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; tăng cường quản lý đất đai, thu chi ngân sách và đẩy mạnh thu hút đầu tư".
Chỉ thị số 01 về việc tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2020 của huyện "Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; tăng cường quản lý đất đai, thu chi ngân sách và đẩy mạnh thu hút đầu tư".signed .pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0