image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Báo cáo kết quả triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Báo cáo kết quả triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm,
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020


Ngày 2/6/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 214/BC-UBND về kết quả triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Báo cáo số 214 về kết quả triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.signed.pdf

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0