image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Xã Tú Sơn rà soát và niêm yết công khai thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch giải quyết TTHC

Xã Tú Sơn rà soát và niêm yết công khai thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch giải quyết TTHC

Thực hiện công tác CCHC, xã Tú Sơn chỉ đạo các ban ngành chuyên môn thực hiện thường xuyên việc rà soát và niêm yết công khai các thủ tục hành chính, đảm bảo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận ‘‘Một cửa’’ theo đúng trình tự, cách thức thực hiện; lệ phí, thời gian thực hiện. Xã đã thực hiện niêm yết công khai hành chính 10 lĩnh vực cấp xã, với tổng số 112 TTHC. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ngành chủ động rà soát và đơn giản hóa thủ tục liên quan đến lĩnh vực của ngành mình. Đến nay các ban ngành đã tổng hợp kết quả rà soát để xã hoàn tất báo cáo số 118/BC-UBND ngày 06/7/2023 của UBND xã về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023.

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự hướng dẫn của các ngành chuyên môn, công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại UBND đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả bước đầu. Đặc biệt, sự phối hợp đồng bộ giữa cán bộ đầu mối thực hiện kiêm nhiệm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và các cán bộ công chức bộ phận chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính luôn được đội ngũ cán bộ, công chức xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân không tuỳ tiện yêu cầu thêm hoặc bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ đúng, đủ, đối với những hồ sơ phải giải quyết theo quy định, có phiếu hẹn rõ thời gian tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “Một cửa” tại Uỷ ban nhân dân xã phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân. UBND xã có yêu cầu các ngành chủ động rà soát, đánh giá và xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục liên quan đến lĩnh vực của ngành mình. Việc rà soát quy định, thủ tục hành chính và niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính đã phát huy và góp phần thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ tại cơ sở.

Theo báo cáo tổng hợp về tình hình rà soát cho thấy, tổng số TTHC rà soát năm 2023 trên địa bàn xã gồm: Cấp bản sao trích lục Hộ tịch, đăng ký giám hộ, đăng ký khai tử, xét tặng danh hiệu Gia đình văn hoá hàng năm, xác định và xác định lại mức độ khuyết tật./.

                                                       

 

Mai Chi
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0