image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Xã Tú Sơn đẩy mạnh CCHC, gắn với chuyển đổi số, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính ở địa phương ​

Xã Tú Sơn đẩy mạnh CCHC, gắn với chuyển đổi số, nhằm nâng cao chất lượng,

hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính ở địa phương

 

 Nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện”, năm 2023, xã Tú Sơn tiếp tục xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm mang tính đột phá để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vừa góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Ngay từ đầu năm, xã triển khai nhiệm vụ CCHC, gắn với chuyển đổi số theo hướng sát thực với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trên cơ sở Kế hoạch CCHC năm 2023, UBND đề ra 25 nhiệm vụ nhiệm cải cách hành chính. Để hoàn thành 70 nhiệm vụ UBND huyện giao và 25 nhiệm vụ xã đề ra, UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức xã, đặc biệt là “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. UBND xã đã ban hành một số văn bản quan trọng để chỉ đạo, điều hành CCHC. Theo đó, 100% cán bộ, công chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và thực hiện nghiêm quyết định số 1293/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND thành phố về không uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; thực hiện đeo thẻ công chức khi làm việc, chấp hành thời gian, giờ giấc hành chính đúng quy định. UBND xã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công chức thực hiện nghiêm các quy định về cải cách hành chính.

Cùng với đó, xã tăng cường tuyên truyền về công tác CCHC, chuyển đổi số để Nhân dân nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định về cải cách hành chính, các thủ tục hành chính đang áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng thời, đổi mới, cải tiến nội dung và cách thức thông tin tuyên truyền về CCHC; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; về tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC, chuyển đổi số ở địa phương.

Theo thông tin tổng hợp tính đến hết tháng 9/2023, xã đã hoàn thành 21 nhiệm vụ, còn lại 4 nhiệm vụ đang thực hiện. Việc cải cách thể chế CCHC được xã thực hiện theo đúng chỉ đạo. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/9/2023, Văn phòng UBND xã đã phối hợp với Ban Tư pháp - Hộ tịch tham mưu với HĐND, UBND xã soạn thảo, ban hành 109 Quyết định đảm bảo đúng quy trình, thể thức, nội dung theo quy định của pháp luật. Công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính 9 tháng đầu năm 2023, đã xử phạt 12 vụ việc, với 11 trường hợp vi phạm về đỗ xe trên phần đường, không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú và sử dụng trái phép chất ma túy và xuất trình thẻ CCCD theo quy định, tổng số tiền phạt 6.200.000 đồng. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, xã triển khai đầy đủ các nội dung về cải cách TTHC; Thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đối mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định trong việc niêm yết công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính cấp xã, niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại trụ sở UBND xã, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân dễ tra cứu khi đến làm thủ tục hành chính. Xã bố trí 5 cán bộ, công chức làm việc trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Các đồng chí luôn trách nhiệm, tận tình hướng dẫn và giúp đỡ mọi công dân khi đến giao dịch làm thủ tục hành chính.

Hiện tại, xã niêm yết, công khai 10 lĩnh vực, với 112 thủ tục hành chính bằng mã QR-Code tại Bộ phận ‘‘Tiếp nhận và Trả kết quả’’; Công khai, minh bạch các quy định hồ sơ thủ tục hành chính, thời gian, trình tự thủ tục, thẩm quyền giải quyết, phí, lệ phí, các biểu mẫu, đơn, tờ khai thực hiện thủ tục hành chính để tổ chức, công dân dễ dàng tiếp cận, thực hiện. Đồng thời, duy trì vận hành hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố khi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại địa chỉ: motcua.thanhphohaiphong.gov.vn. Theo báo cáo tổng hợp, 9 tháng năm 2023, xã tổ chức thực hiện hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, đã giao dịch thành công 1.774 trường hợp. Ủy ban nhân dân xã xây dựng báo cáo số 118/BC-UBND ngày 6/7/2023 và Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 24/7/2023 về thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã. Trong đó: Đề xuất phương án đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch cấp xã về việc đề xuất giảm lệ phí và giảm thời gian giải quyết thực hiện TTHC.

Trước yêu cầu về nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, thành phố và huyện, UBND xã Tú Sơn đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt các trang thiết bị công nghệ thông tin từng bước hiện đại tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã, như: máy tính đồng bộ, máy in, thuê máy photo, thiết bị thu phát wifi, cùng các phần mềm công nghệ mới được tích hợp, hệ thống tra cứu thông tin, hệ thống camera giám sát vòng trong - ngoài… xã thực hiện áp dụng hóa đơn, biên lai điện tử vào sử dụng đối với các thủ tục hành chính có phát sinh phí, lệ phí. Đặc biệt, Bộ phận ‘‘Tiếp nhận và Trả kết quả’’ của xã theo cơ chế “Một cửa” thực hiện niêm yết, tra cứu thủ tục hành chính bằng mã QR-Code tại Bộ phận ‘‘Tiếp nhận và Trả kết quả’’ xã. Việc đầu tư nâng cấp Bộ phận ‘‘ Tiếp nhận và Trả kết quả’’ theo cơ chế “Một cửa” hiện đại thể hiện quyết tâm rất lớn của xã trong việc cải cách hành chính và chuyển đổi số, với mong muốn giảm phiền hà, tăng cường sự công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ đối với các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp, tạo sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân với chính quyền địa phương. Đây cũng là điều kiện, môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

 Thực hiện cơ chế ‘‘Một cửa’’,‘‘Một cửa liên thông’’ trong ở lĩnh vực Tư pháp về thủ tục cấp số định danh cho trẻ em mới sinh, giấy khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em, đến nay xã đã liên thông được 81 hồ sơ. Thực hiện quy trình liên thông điện tử, đến ngày 15/9/2023 đối với 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06/CP theo chỉ đạo, gồm Nhóm 1: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Nhóm 2: Đăng ký khai tử, xóa thường trú và hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng. Trong đó, xã đã thực hiện được 2 trường hợp liên thông điện tử đối với nhóm 1: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi được 11 hồ sơ, nhóm 2: Đăng ký khai tử, xóa thường trú và hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng được 1 hồ sơ.

Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tổng số hồ sơ Bộ phận “Một cửa” trong 9 tháng 1.774 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực Tư pháp 1.769 hồ sơ, lĩnh lĩnh vực Chính sách - xã hội 1 hồ sơ, lĩnh vực Thi đua khen thưởng 4 hồ sơ. Đã giải quyết đúng hạn 1.774 hồ sơ, đạt 100 %;  Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. Số TTHC thực hiện liên thông 01 TTHC là thủ tục khai sinh - Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi, liên thông với Bảo hiểm xã hội huyện. Các hồ sơ TTHC được cán bộ, công chức bộ phận “Một cửa” hướng dẫn đầy đủ và đảm bảo chỉ bổ sung thành phần hồ sơ một lần duy nhất.

Cùng với đó, xã đã bố trí treo các mẫu tờ khai và thành phần hồ sơ đối với một số TTHC cơ bản và phổ biến để công dân tiện theo dõi khi đi giải quyết TTHC.  Công khai, niêm yết Quyết định 2492/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận ‘‘Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả’’ theo cơ chế ‘‘Một cửa’’, ‘‘Một cửa liên thông’’ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Từ đầu năm đến nay, địa phương chưa có trường hợp cán bộ, công chức bộ phận “Một cửa” vi phạm các quy định trong tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ và xin lỗi công dân.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, UBND xã luôn chủ động rà soát bổ sung thông tin, xây dựng các quy trình nội bộ đồng bộ, khoa học, phù hợp với chính sách và mục tiêu chất lượng, loại bỏ cơ bản các thủ tục rườm rà, phức tạp; Việc lưu trữ tài liệu, hồ sơ đã từng bước được thực hiện theo quy chuẩn.

Thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công từ xã cho đến từng cơ sở thôn, UBND xã đã chủ động phối hợp với TT. HĐND thông qua kế hoạch sử dụng ngân sách, điều hành kinh phí, bố trí các nội dung nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, thực hiện công khai việc chi tiêu nội bộ; tích cực thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi, chống lãng phí, chống thất thu các loại thuế theo quy định của Nhà nước; Việc thu phí, lệ phí Văn phòng được thực hiện áp dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính và nộp Chi cục thuế huyện đầy đủ, theo đúng quy định.

Việc chỉ đạo, vận hành xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số được thực hiện đảm bảo theo quy định. Từ 01/01/2023 đến ngày 15/9/2023 xã đã tổ chức thực hiện hệ thống điện tử Một cửa đã giao dịch thành công 1.774 trường hợp; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 với 1.711 hồ sơ, trong đó mức độ 3 thực hiện 1.391 hồ sơ, mức độ 4 thực hiện 320 hồ sơ. Việc chỉ đạo, vận hành xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số được thực hiện đảm bảo theo quy định; Tỷ lệ văn bản điện tử ban hành trên hệ thống quản lý văn bản có ký số cá nhân lãnh đạo xã từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/9/2023 là 484/482 bằng 100%. Duy trì vận hành tốt hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại địa phương; Triển khai ứng dụng Biên lai Điện tử tại bộ phận ‘‘Một cửa’’ đã thực hiện giao dịch thanh toán lệ phí qua Biên lai Điện tử của địa phương áp dụng từ ngày 20/7/2023, thanh toán lệ phí TTHC cho 11 trường hợp, với số tiền 260.000đồng bằng chuyển khoản tại tài khoản UBND xã, áp dụng thanh toán hóa đơn biên lai điện tử các TTHC cho 219 trường hợp, với số tiền 2.082.000đồng.

Từ những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác CCHC, chuyển đổi số, xã Tú Sơn nhận thấy công tác cải cách thủ tục hành chính của địa phương còn một số tồn tại như: Một số thủ tục hành chính ở một số ngành còn nhiều, công tác tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính, đơn đề nghị của Nhân dân và các tổ chức, cá nhân của một số ngành còn chậm và không kịp thời dẫn đến có ý kiến đề nghị của Nhân dân. Đôi lúc giải quyết công việc còn vướng mắc, một số việc giải quyết không đúng thời gian quy định, chủ yếu giải quyết đơn thư liên quan đến đất đai. Hiện nay, chế độ chính sách trong các lĩnh vực thuộc bộ TTHC xã có nhiều thay đổi thường xuyên dẫn đến khối lượng các TTHC thay đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới là khá nhiều, do đó khó khăn trong công tác kiểm soát, thực hiện, chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch; Việc tuyên truyền người dân thanh toán lệ phí thị thực hành chính áp dụng Biên lai Điện tử tại bộ phận ‘‘Một cửa’’ tại cấp xã người dân thanh toán còn hạn chế, lý do một phần Đây là hình thức thanh toán phí, lệ phí các thủ tục hành chính mới ứng dụng biên lai điện tử lần đầu nên việc tiếp cận của một số cán bộ, công chức còn lúng túng khó khăn trong việc xuất biên lai điện tử cho tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính có phát sinh thanh toán phí, lệ phí.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, xã Tú Sơn sẽ tiếp tục thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng thúc đẩy sáng kiến, giải pháp cải tiến trong công tác CCHC góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của cơ, đơn vị; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý, công việc hành chính; rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.

Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính, đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính, chuyển đổi số của xã đã vào nề nếp, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp, góp phần để xã Tú Sơn nói riêng, huyện Kiến Thuỵ nói chung  ngày càng phát triển./.    

 

MAI CHI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0