image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Xã Minh Tân huyện Kiến Thụy: Ghi nhận và biểu dương thành tích của 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở

Xã Minh Tân huyện Kiến Thụy: Ghi nhận và biểu dương thành tích của 3 tập thể

và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở

 

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Kiến Thụy, sáng ngày 27/9/2023, Ủy ban nhân dân xã Minh Tân đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã. Tham dự Hội nghị gồm có: đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, UBMTTQVN xã; các ban, ngành, đoàn thể xã cùng các ông/bà đại diện các Tổ hòa giải và các hòa giải viên trên địa bàn xã.

Anh-tin-bai

Xã Minh Tân có 09 tổ hòa giải và 54 hòa giải viên (36 hòa giải viên nam, 18 hòa giải viên nữ). Qua 10 năm thực hiện, các tổ hòa giải trên địa bàn xã đã tiếp nhận 74 vụ việc, hầu hết là các tranh chấp phát sinh từ quyền và lợi ích trong quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình hoặc các mâu thuẫn nhỏ trong đời sống sinh hoạt cộng đồng...  Các Tổ Hòa giải đã tiếp cận và giải quyết kịp thời, hòa giải thành 63/74 vụ việc, đạt tỷ lệ 85,1%; hòa giải không thành 11 vụ. Qua đó đã tác động rất tích cực đến sự ổn định chung của đời sống xã hội thôn quê, làng xóm; gắn bó đoàn kết trong cộng đồng dân cư theo đúng truyền thống của cha ông ta từ ngàn đời xưa “bán anh em xa mua láng giềng gần” “Lạt mềm buộc chặt” “Xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau”...

Kết quả hòa giải thành đạt tỷ lệ cao là sự cố gắng, nỗ lực của các hòa giải viên và các tổ hòa giải trên địa bàn xã với tinh thần trách nhiệm cao, bằng kinh nghiệm, nhiệt huyết, thời gian dành cho công tác hòa giải. Cùng với đó, Hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Minh Tân ngày càng được quan tâm, chú trọng vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tạo điều kiện tốt cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở được kiện toàn và phát triển.  

Anh-tin-bai

Tại Hội nghị đã có 03 bản tham luận đóng góp ý kiến bổ sung, làm rõ và đề xuất cho hoạt động tổng kết và triển khai công tác hòa giải ở cơ sở thời gian tới. Trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá chung, UBND xã Minh Tân đã  khen thưởng 03 tập thể, 05 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

 Về dự hội nghị, lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện đã ghi nhận đánh giá cao các kết quả và thành tích của địa phương đạt được qua 10 năm triển khai thi hành Luật hòa giải ở cơ sở. Trên cơ sở tổng kết, Phòng Tư pháp ghi nhận những khó khăn vướng mắc phát sinh từ cơ sở để tiếp tục tham mưu UBND huyện thực hiện tốt hơn nữa công tác này trên toàn địa bàn trong thời gian tới. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phòng Tư pháp đã chia sẻ một số định hướng, giải pháp chung: (1) Đề nghị Đảng ủy, HĐND UBND UB MTTQ VN xã tiếp tục quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở một cách thực chất và hiệu quả.

Anh-tin-bai

Nâng cao vai trò trách nhiệm của UBMTTQVN xã trong công tác phối hợp trong công tác hòa giải ở cơ sở theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận phát động như “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…; (2) Thường xuyên củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải và Hòa giải viên chuẩn hóa các tiêu chuẩn, điều kiện để công nhận là Hòa giải viên, tăng cường, nâng cao hơn nữa năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở về cả kiến thức và kỹ năng nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết tranh chấp ngày càng nhiều và có chiều hướng phức tạp nảy sinh gia tăng; (3) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Kết hợp chặt chẽ công tác hòa giải ở cơ sở với hoàn thiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới và đảm bảo yêu cầu tiếp cận pháp luật; (4) Tổ chức các cuộc họp các tổ hòa giải để trao đổi kinh nghiệm hòa giải hay, kỹ năng hòa giải có tính giáo dục, thuyết phục cao nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hòa giải viên. (5) quan tâm bố trí nguồn lực (Ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí lồng ghép, nguồn lức xã hội hóa...) để đảm bảo chi hoạt động của đội ngũ hòa giải viên, chi cho các vụ việc hòa giải phát sinh được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tân đã tiếp thu các ý kiến phát biểu, tham gia và xác định rõ tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới - góp phần quan trọng trong ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương, giảm đơn thư khiếu kiện vượt cấp; UBND xã sẽ tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện của cấp trên để công tác này tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt trong giai đoạn hiện nay, góp phần giữ vững và duy trì các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.

 

 

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 290
  • Trong tuần: 4 869
  • Tất cả: 64470