image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Xã Đại Đồng: Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ​

Xã Đại Đồng:

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính,

gắn với chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

 

Thực hiện công tác CCHC, gắn với chuyển đổi số hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, thời gian qua, xã Đại Đồng đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và công dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2023 xã thực hiện CCHC hướng trọng tâm vào xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Ủy ban nhân dân xã đã quán triệt triển khai các văn bản của UBND huyện về việc thực hiện chuyển đổi số, văn hóa công sở và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023, yêu cầu các văn bản đều được ký số, cán bộ, công chức sử dụng đúng thời giờ làm việc theo quy định và thực hiện đeo thẻ trong thực thi công vụ.

Cùng với đó, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính trên địa bàn như: Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 14/02/2023 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoạch số 21/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 28/02/2023 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 19/KH-UBND về phát động phong trào thi đua “đẩy mạnh cải cách hành chính”; Kế hoạch số 11/KH-UBND về chuyển đổi số. Tổ chức cho 17/17 cán bộ, công chức xã ký và thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiêu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Thành lập các nhóm Zalo ở từng lĩnh vực phụ trách để chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, thông tin và thống nhất trong triển khai thực hiện, nhất là những văn bản chỉ đạo đột xuất đều được gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc nhắn tin qua các nhóm Zalo để cán bộ, công chức xã cũng như đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở kịp thời nắm bắt, triển khai thực hiện. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản, xã kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản, đảm bảo 100% văn bản được thực hiện đúng quy trình; 100% TTHC và các quy định có liên quan được cập nhật công bố đầy đủ, kịp thời theo quy định của trung ương, của thành phố, huyện; nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về CCHC cho cán bộ, công chức và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện CCHC; chủ động, tích cực kiểm tra, đôn đốc, gắn việc thực hiện CCHC với kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm và công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. 

Đảng uỷ - UBND xã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu về các nhiệm vụ, kế hoạch công tác CCHC năm 2023; các nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền số; công tác đánh giá, xếp hạng CCHC; kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC, quản trị hành chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giá trị của giấy tờ điện tử nhất là chứng thực điện tử; việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã; việc đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội và nhất là thu phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, các cách thức thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục đã được công bố tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; lợi ích của việc tạo tài khoản và sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia,…

Hiện nay, xã đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng chuyên nghiệp, nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh CCHC hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, tạo sự hài lòng của tổ chức, công dân. Lãnh đạo xã thường xuyên kiểm tra nội bộ qua công việc hàng ngày tại cơ quan về trách nhiệm tham mưu công tác CCHC, kiểm tra TTHC và giải quyết TTHC đối với cán bộ, công chức để kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân; yêu cầu Bộ phận ‘‘Một cửa’’ niêm yết công khai các khoản thu phí để Nhân dân biết và giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức, lập sổ sách theo dõi các giao dịch có liên quan đến việc thu phí, hàng tháng và nộp vào ngân sách theo đúng quy định. 

Trao đổi với lãnh đạo UBND xã Đại Đồng được biết: Kế hoạch CCHC của xã ban hành đầu năm được lấy ra làm mục tiêu phấn đấu. Cùng với đó, cán bộ, công chức xã luôn chú trọng nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu để thực hiện nhiệm vụ CCHC, đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công xã, luôn được người dân và các cơ quan, tổ chức đến giao dịch đánh giá tốt về giá mức độ hài lòng.

Đến làm thủ tục chứng thực giấy tờ để nhập học cho con tại bộ phận ‘‘Một cửa’’, ông Nguyễn Hữu Xuân nói: "Tôi vẫn thường xuyên có việc đến giao dịch ở đây và lần nào cũng được cán bộ hướng dẫn tận tình, giải quyết hồ sơ nhanh gọn”. 

Việc thực hiện xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số theo cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân cũng được xã Đại Đồng thực hiện hiệu quả, hồ sơ TTHC được xử lý kịp thời. Trong gần 9 tháng năm 2023, Tỷ lệ văn bản sử dụng chữ ký số của xã đạt trên 90%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC trên địa bàn xã là 1.064 hồ sơ; Số hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 là 1.236 hồ sơ; 100% hồ sơ được giải quyết luôn đảm bảo đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật. Qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng hệ thống Chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, địa phương cũng gặp phải những khó khăn, vướng mắc nhất định về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng công tác chuyên môn của các ban ngành đoàn thể. Do đó, mỗi cán bộ công chức địa phương phải cố gắng nỗ lực, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, xã Đại Đồng sẽ tiếp tục đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính để các tổ chức, công dân khi đến giao dịch đều được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức; áp dụng các sáng kiến vào giải quyết thực tế công việc, hướng đến xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương phát triển bền vững./.

                                                                                      

 

Vân Anh
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0