image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Trường tiểu học thị trấn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ​

Trường tiểu học thị trấn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

 

Cùng với sự phát triển chung của ngành giáo dục huyện nhà, năm học 2022-2023, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trường tiểu học Thị trấn đã cùng chung vai sát cánh, đồng sức đồng lòng vượt qua khó khăn xây dựng nhà trường không ngừng vươn lên. Chất lượng giáo dục toàn diện được được khẳng định từ những yếu tố quan trọng, trong đó phải kể đến một số giải pháp được triển khai đồng bộ mang lại hiệu quả thực chất.

Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã chú trọng nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đội ngũ giáo viên. Lãnh đạo nhà trường thường xuyên quán triệt tư tưởng cho cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần tự giác, lòng nhiệt huyết, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác; kịp thời phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học. Đồng thời, Phối hợp với tổ chức công đoàn chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong năm học. Mặt khác, chủ dộng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, nhân viên và luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ bởi đó là sức mạnh tạo nên thành công.

 

anh tin bai

Cùng với đó, BGH đã phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc. Đây là vấn đề quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học. Qua quá trình công tác, cán bộ quản lý nhà trường nắm bắt trình độ, năng lực của giáo viên, phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc, phù hợp với khả năng, sở trường của họ; quan tâm, chọn lựa đội ngũ cốt cán làm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn là người có năng lực vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và khả năng điều hành công việc linh hoạt. Đối với khối lớp 1 và khối 5: Nhà trường lựa chọn đội ngũ giảng dạy là những giáo viên nhiệt tình có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn vững vàng, khả năng tiếp cận nhanh khi hướng dẫn học sinh học tập, biết chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp trong tổ chức thực hiện giảng dạy đảm bảo đạt hiệu quả cao. Trong năm học, nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động giáo dục trong nhà trường và bồi dưỡng đội ngũ. Bám sát chỉ đạo của ngành, năm học 2022 - 2023 lãnh đạo nhà trường đã xây dựng kế hoạch, tiếp tục chỉ đạo thực hiện dạy - học song song 2 chương trình giáo dục đó là: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo Thông tư số 32/BGDĐT - đối với lớp 1, 2,3 và thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 2006 theo Quyết định số 16/BGDĐT với lớp 4,5. Khối 5 tổ chức thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy nhà trường đã đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên học tập qua các Hội thảo, bồi dưỡng tập huấn do Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục cũng như Phòng Giáo dục tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp; tổ chức tại trường…cho giáo viên được học tập, nghiên cứu về chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình tiểu học hiện hành; nắm vững tài liệu hướng dẫn và bộ tài liệu về phương pháp dạy học các môn. Tập trung chỉ đạo thực hiện việc linh hoạt điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình.... để xây dựng kế hoạch bài dạy một cách chu đáo, có chất lượng. Các tổ chuyên môn  xây dựng kế hoạch phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học năng khiếu.

Việc đổi mới phương pháp dạy học được lãnh đạo nhà trường quan tâm và chỉ đạo rất sát sao. Tổ chức tốt các hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp, tương tác giữa thầy với trò, trò với trò giúp học sinh tự tìm ra kiến thức, vận dụng kiến thức đã lĩnh hội vào thực hành tại lớp và cuộc sống hàng ngày. Tổ chức dạy  học trên lớp, dạy học trải nghiệm sáng tạo, vận dụng sơ đồ tư duy, giáo dục STEM trong dạy học …Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên dự giờ thăm lớp để đánh giá, góp ý và tư vấn chuyên môn nên đội ngũ giáo viên của nhà trường có chuyên môn vững vàng, nhiều đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp thành phố, tích cực đóng góp sức mình cho sự nghiệp trồng người, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao.

 

anh tin bai

Bên cạnh đó, việc đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cũng là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.  Cán bộ quản lý đã chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt các nội dung, mức độ đánh giá học sinh theo quy định: Đối với học sinh lớp 1, 2, 3 thực hiện theo Thông tư 27, đối với học sinh lớp 4, 5 thực hiện theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên nguyên tắc: Đánh giá học sinh thông qua mức độ đạt được cụ thể về kiến thức, năng lực, phẩm chất từng môn học, hoạt động giáo dục theo yêu cầu cần đạt của chương trình; thực hiện đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy tối đa khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh. Tổ chức nghiêm túc các đợt kiểm tra định để đánh giá chất lượng học sinh và chấn chỉnh kịp thời công tác giảng dạy của giáo viên.

BGH nhà trường tích cực chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường: định hướng cho các tổ, khối về các nội dung sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chính vì vậy, trong sinh hoạt chuyên môn, tổ khối đã đưa ra những nội dung phong phú: bài mới, khó, các nội dung lồng ghép giáo dục…để cùng nhau thảo luận, tìm ra cách dạy hay, hiệu quả nhất…tạo cơ hội cho mỗi giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Việc xây dựng hoạt động học tập của học sinh tích cực, thân thiện là yếu tố quan trọng để xây dựng trường học thân thiện. Mỗi giáo viên đều làm tốt công tác chủ nhiệm, quản lý lớp học: Xây dựng nề nếp, kỉ cương trong hoạt động học tập của học sinh: giáo dục cho học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường, có động cơ học tập tích cực, truyền động lực cảm hứng, giúp các em tự thể hiện được vai trò chủ động trong học tập, giúp các em mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, ứng xử và cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì tốt. Nhà trường và giáo viên làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh hiểu được mục đích, ý nghĩa, chủ chương của giáo dục phổ thông 2018, quan điểm cải cách đổi mới trong giáo dục qua các cuộc họp phụ huynh, sinh hoạt ngoại khóa, mời phụ huynh cùng tham gia trải nghiệm, trao đổi về cách dạy con qua nhóm zalo, điện thoại, qua website của nhà trường … giúp phụ huynh nhận thức được sâu sắc hơn về công tác giáo dục. Từ đó tự nguyện, tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động giáo dục của nhà trường như: trang trí lớp học, trường lớp, động viên và khuyến khích con em tích cực tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp HS phát triển một cách toàn diện.

Với các giải pháp trên, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát chuyên môn của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, tập thể giáo viên và học sinh nhà trường đã nỗ lực phấn đấu hết mình và năm học 2022-2023 nhà trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích đáng kể: Chất lượng giáo dục luôn ổn định và không ngừng được nâng cao: Nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Học sinh tham gia giao lưu các cấp đạt nhiều giải: Cấp huyện: đạt 11 giải Giao lưu giải Toán-Tiếng Anh khối 4,5, trong đó: 2 giải Nhất; 2 giải Nhì; 6 giải Ba; 1giải Khuyến khích; Giao lưu vở viết cấp huyện, xếp thứ 2; 1 giải Ba Sơn ca; môn Cờ vua: 1 giải vô địch, 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 2 giải Khuyến khích; Học sinh tham gia kể chuyện sách báo đạt giải xuất sắc. Cấp thành phố: môn Cờ vua : 1huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng, kể chuyện sách báo đạt giải Nhất. Cấp Quốc gia:1giải Ba Đọc sách Tiếng Anh; 3 cán bộ giáo viên được đề nghị nhận bằng khen của Chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố, 1 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện, 100% cán bộ giáo viên đạt: Lao động tiên tiến; có 04  chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trường được đề nghị uỷ ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua.

Những thành tích trong năm học 2022-2023 sẽ là động lực để nhà trường vững bước thực hiện kế hoạch năm học mói 2023-2024, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xững đáng với niềm tin yêu của các cấp các ngành và phụ huynh học sinh gửi gắm con em mình./.

Trần Lương

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 148
  • Trong tuần: 3 312
  • Tất cả: 32323