image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Xã Tân Trào đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số theo kế hoạch năm 2023

Thực hiện chương trình cải cách hành năm 2023, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên; đồng thời xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 của xã. Theo đó, xã đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và phát triển chính quyền số, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Xã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được bố trí cán bộ thuộc các lĩnh vực, ngoài ra còn có một cán bộ lãnh đạo thường trực để sẵn sàng ký duyệt các loại hồ sơ, đảm bảo các thủ tục của người dân được xử lý một cách nhanh gọn nhất. Quy trình được thực hiện tinh gọn, cán bộ có chuyên môn, trách nhiệm nên chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng cao.

  Một trong những kết quả nổi bật là công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế "Một cửa”,"Một cửa liên thông” được thực hiện nghiêm túc theo quy định. UBND xã đã triển khai việc thực hiện các TTHC trên địa bàn theo bộ TTHC đã được UBND thành phố công bố đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã thực hiện niêm yết tại bộ phận một cửa 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Mặt khác, UBND xã đã niêm yết quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Công khai niêm yết Quyết định số 2492/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại bộ phận “Một cửa”,“Một cửa liên thông’’ cán bộ, công chức xã Tân Trào thực hiện nghiêm túc cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo Quyết định số 2029/QĐ-TTg của UBND thành phố. UBND xã thực hiện niêm yết công khai cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức địa phương tại bộ phận “Một cửa”,“Một cửa liên thông’’. Việc niêm yết công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, quy trình thủ tục được công khai về quy trình, thành phần hồ sơ, các loại tờ khai, biểu mẫu, quy định thời gian giải quyết, phí, lệ phí theo quy định, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong việc giao dịch hành chính. 

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của UBND huyện Kiến Thụy, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 08/3/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023. Theo đó, xã chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước được huyện giao và địa phương xác định thực hiện trong kế hoạch. Phân công rõ trách nhiệm của các cán bộ, công chức có liên quan và bố trí nguồn kinh phí hợp lý để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023. Cùng với đó, xã tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 04/10/2016 của UBND huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

Việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”,“Một cửa liên thông’’ tại địa phương được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định, phần lớn hồ sơ được giải quyết ngay trong ngày, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho tổ chức và công dân. Theo báo cáo tổng hợp, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ phận ‘‘Một cửa’’ tiếp nhận 933 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực tư pháp 924 hồ sơ; Lĩnh vực bảo trợ xã hội 9 hồ sơ. Địa phương đã giải quyết và trả kết quả 933 hồ sơ; 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Hiện đại hoá nền hành chính, xã Tân Trào triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin và các tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật vào hoạt động quản lý, điều hành và tác nghiệp của cán bộ, công chức. Địa phương đã nối mạng Internet 20/20 máy vi tính và cài đặt hộp thư điện tử trong cơ quan, áp dụng Bộ tiêu chuẩn chỉ số quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ việc tra cứu, cập nhật thông tin, các quy định của pháp luật và trao đổi công việc với các cơ quan có liên quan, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức tích cực học tập, nâng cao kiến thức về tin học văn phòng, sử dụng máy vi tính phục vụ việc trao đổi và giải quyết công việc được thuận lợi, nhanh chóng. Ủy ban nhân dân xã áp dụng Bộ tiêu chuẩn chỉ số quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý, điều hành tại địa phương.

Đẩy mạnh cải cách tài chính công, xã thực hiện quản lý và điều hành ngân sách tại địa phương theo đúng Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành. Căn cứ Quyết định số 6168/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện Kiến Thụy về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của Hội đồng nhân dân xã Tân Trào khóa XXI, kỳ họp thứ 05 về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 139/QĐUBND ngày 30/12/2022 về việc giao dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023 và Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023; đồng thời thực hiện niêm yết công khai tại bộ phận một cửa UBND xã theo quy định.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, xã Tân Trào tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính để các tổ chức, công dân khi đến giao dịch đều được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức; áp dụng các sáng kiến vào giải quyết thực tế công việc, hướng đến xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của xã trong thời kỳ hội nhập và phát triển như hiện nay./.

 

Vân Anh
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0