image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Xã Minh Tân đẩy mạnh CCHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và Nhân dân

Xã Minh Tân đẩy mạnh CCHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và Nhân dân

 

Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo về việc CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, ngay từ đầu năm 2023, UBND xã Minh Tân đã ban hành Kế hoạch số 17/KH- UBND ngày 01/02/2023 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoạch số 13/KH- UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 và tổ chức Hội nghị triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc UBND xã, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. UBND xã đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính.

Để công tác CCHC đạt hiệu quả, UBND xã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền về CCHC. Hiện nay, UBND xã đã đặt bảng niêm yết công khai các danh mục thủ tục hành chính đạt 100% theo quy định. Các văn bản liên quan đến thủ tục hành chính đều được công khai kịp thời, đầy đủ, đúng mẫu thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết mới, được chia theo từng lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp dễ tìm hiểu. Cùng với đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc họp, tuyên truyền các bài viết về CCHC trên hệ thống Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử của xã; niêm yết công khai số điện thoại của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, cán bộ chuyên môn tại nơi làm việc, bản cam kết không gây phiền hà sách nhiễu của công chức tại phòng“một cửa” tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; đồng thời giám sát việc thực hiện CCHC của cán bộ, công chức tại UBND xã; duy trì việc tuyên truyền và hướng dẫn cho công dân nộp hồ sơ điện tử và thanh toán phí lệ phí trực tuyến cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong năm 2023, UBND xã tiếp tục thực hiện niêm yết các Quyết định công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và Quyết định của Bộ, ngành Trung ương có liên quan tại bộ phận “Một cửa”, công khai ở các lĩnh vực: Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên môi trường, Văn hóa -Thông tin, Du lịch và gia đình, Lao động TB&XH, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Thanh tra, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông văn tải, Quốc phòng, để công dân thuận tiện tra cứu. Tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa, quy chế tổ chức, hoạt động và phối hợp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại theo quy định; thực hiện phần mềm Điện tử một cửa cấp xã, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, chứng thực điện tử, hóa đơn điện tử vào giải quyết các TTHC.

Theo thông tin từ UBND xã, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” xã các hồ sơ đều được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày làm việc; phí và lệ phí thu theo đúng quy định theo đúng văn bản niêm yết công khai. Trong 7 tháng năm 2023, Bộ phận ‘‘Một cửa’’,‘‘Một cửa liên thông’’ xã tiếp nhận và giải quyết 3.546 hồ sơ; trong đó, 362 hồ sơ lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch;  2.481 hồ sơ lĩnh vực Lao động thương binh xã hội; số hồ sơ còn lại thuộc các lĩnh vực khác. Xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 2.481 trường hợp. Thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” bộ phận tiếp nhận 94 thủ tục liên thông khai sinh liên thông nhập khẩu 42 trường hợp, khai tử và xóa hộ khẩu 29 trường hợp, khai tử và mai táng phí 23 trường hợp.

Cùng với chú trọng cải cách TTHC, xã Minh Tân tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, 100% CBCC của xã đã sử dụng thư điện tử công vụ và sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử để điều hành công việc. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính của xã đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, giúp cho các lĩnh vực hoạt động của xã được thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân. Đến nay, 17/17 máy tính của xã được kết nối mạng Internet, các cán bộ quản lý hệ thống máy sử dụng tốt mạng và áp dụng hệ thống thông tin điện tử vào lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra, xã thành lập các nhóm Zalo ở từng lĩnh vực phụ trách để chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, thông tin và thống nhất trong triển khai thực hiện, nhất là những văn bản chỉ đạo đột xuất đều được gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc nhắn tin qua các nhóm Zalo để cán bộ, công chức xã cũng như đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở kịp thời nắm bắt, triển khai thực hiện. 95% các báo cáo của UBND xã gửi UBND huyện đều qua hộp thư điện tử, đảm bảo thuận tiện, kịp thời trong việc tiếp nhận văn bản, chỉ thị của cấp trên.

Cải cách tài chính công, địa phương giao cho Ban Tài chính xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách từ tháng đầu năm 2023; tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu thu, phân bổ ngân sách cho các ban ngành, đoàn thể các cơ sở thôn; Thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch về tài chính công; tiết kiệm giảm chi tiêu những khoản chi không cần thiết, chống lãng phí, chống thất thu các loại thuế theo quy định của Nhà nước.

Để làm tốt hơn nữa công tác CCHC, trong thời gian tới, xã Minh Tân tiếp tục cập nhật, rà soát, niêm yết các thủ tục hành chính mới công bố, nâng cao hiệu quả làm việc của Bộ phận ‘‘Một cửa’’,‘‘Một cửa’’ trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo đúng thời gian quy định. Tổ chức, xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã. Song song với đó, xã tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao kết quả công tác CCHC tại địa phương, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính TTHC và trả hồ sơ qua bưu chính công ích, góp phần tạo thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, cá nhân và Nhân dân trong thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương./.

                                                                                                        Vân Anh                                  

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 3 378
  • Tất cả: 29598