image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện nhà xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Huyện nhà xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

 

9 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính tiếp tục được huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính bám sát theo Chương trình, Kế hoạch của thành phố và huyện.

Anh-tin-bai

Riêng trong quý III năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023, trong đó quan tâm xây dựng kế hoạch nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hiện đại hóa bộ phận một cửa và đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

 Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính được tăng cường, tần suất thông tin về tình hình, kết quả cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng được nâng cao. Công tác kiểm tra cải cách hành chính được đổi mới phương pháp, tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ. Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị được thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch của thành phố. Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt được một số kết quả tích cực...

Anh-tin-bai

Trong thời gian tới, huyện tập trung cao trong chỉ đạo, đôn đốc và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cải cách hành chính nhà nước đã được xác định tại Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Kiến Thụy năm 2023; tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị; đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; vận hành, khai thác hiệu quả Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đối với UBND các xã, thị trấn./.

                                                  Nguyễn Bình

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 324
  • Trong tuần: 4 903
  • Tất cả: 64504