image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện Kiến Thuỵ thực hiện hiệu quả công tác CCHC, chuyển đổi số

Huyện Kiến Thuỵ thực hiện hiệu quả công tác CCHC, chuyển đổi số

 

Xác định cải cách hành chính(CCHC), chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020- 2025, huyện Kiến Thuỵ đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC trong việc thực hiện và giải quyết các công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, mang lại sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tìm hiểu thực tế về việc triển khai, thực hiện công tác CCHC, chuyển đổi số trên địa bàn huyện được biết, Huyện uỷ- HĐND- UBND huyện đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện CCHC và xác định công tác CCHC là vấn đề then chốt trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trên cở sở các văn bản chỉ đạo của hanh phố và của huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động đơn giản hoá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ; đồng thời tăng cường ứng dụng CNTT trong xử lý công việc đã tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết công việc.

Nhận thực rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, huyện Kiến Thuỵ đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở vị trí thuận lợi, mua sắm thêm máy móc, nâng cấp phương tiện, phần mềm phù hợp, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành cũng như xử lý công việc. Những công chức làm việc tại bộ phận một cửa vững về nghiệp vụ chuyên môn nghiệp vụ với từng lĩnh vực, có tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, tạo điều kiện cho người dân để giao dịch một cách dễ dàng và thuận lợi. Nhờ đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, tại các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt mô hình một cửa, một cửa liên thông điện tử. Các thủ tục hành chính được tập trung về một mối, mức phí, lệ phí và các giấy tờ, hồ sơ liên quan được niêm yết công khai, minh bạch. Huyện cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tổ chức xin lỗi về việc chậm chễ giải quyết hoặc giải quyết quá hạn các thủ tục hành chính đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Điểm nhấn trong công tác cải cách TTHC ở Kiến Thuỵ trong thời gian qua là việc ứng dụng CNTTtrong hoạt động cơ quan Nhà nước. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã kết nối mạng Internet và ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Mức độ sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc của cán bộ công chức, viên chức đạt 100%. Các loại văn bản, giấy mời đều được thực hiện qua hệ thống điện tử.

Thực tế tại Kiến Thuỵ, CCHC không chỉ đơn thuần là đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng CNTT mà huyện quan tâm, nâng cao chất lượng cán bộ công chức thực hiện CCHC. Theo đó, huyện đã tập trung rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ để bố trí bồi dưỡng kiến thức cho phù hợp. Bên cạnh đó, huyện còn nỗ lực trong việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử, yêu cầu dán quy tắc ứng xử của cán bộ tại trụ sở, nơi làm việc để nhắc nhở mọi người thực hiện hàng ngày. Qua đó, đã thay đổi phong cách làm việc theo hướng chuyên nghiệp, giải quyết công việc với trách nhiệm cao, tạo được sự tin tưởng và gần gũi của các tổ chức và công dân. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Kiến Thuỵ tỷ lệ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành đạt 100%, tỷ lệ ký số cá nhân lãnh đạo đạt 93,65%; Số hồ sơ bộ phận ‘‘một cửa'’ cấp huyện tiếp nhận, giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,46%; Cấp xã đạt 99,94%; số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cấp huyện tiếp nhận và giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 92,25%; cấp xã đạt tỷ lệ 96,23%.

Với những nhiệm vụ, giải pháp trong công tác CCHT được huyện Kiến Thuỵ đề ra thường xuyên, liên tục, phục vụ tốt hơn hoạt động quản lý, điều hành để phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới là bước đi, nhằm xây dựng một nền hành chính Nhà nước hiện đại, năng động và hiệu quả. Đây là giải pháp hiệu quả để Kiến Thuỵ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của Thành phố hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.  

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0