image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện Kiến Thuỵ thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác CCHC-CĐS

Huyện Kiến Thuỵ thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác CCHC-CĐS

 

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/9/2021 của Thành uỷ Hải Phòng thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước thành phố, giai đoạn 2021 - 2025, huyện Kiến Thuỵ đã tập trung triển khai công tác CCHC trên các lĩnh vực như: Cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ và cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền số.

Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin từ huyện tới các xã, thị trấn; đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhanh chóng và kịp thời, huyện cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử của huyện đã tích hợp phần mềm một cửa điện tử, để tạo môi trường giao tiếp công khai minh bạch giữa hoạt động của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp; thường xuyên cập nhật và cung cấp đầy đủ các thông tin về kinh tế - xã hội; Các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ mọi người dân và doanh nghiệp.

Các phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đầu tư tương đối đầy đủ máy tính, máy in cho cán bộ, công chức làm việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn; cài đặt phần mềm khai thác và quản lý dữ liệu trong các lĩnh vực công tác.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC gắn với chuyển đổi số, năm 2023 huyện Kiến Thụy tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ. UBND huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Kiến Thụy năm 2023 và các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, kích hoạt mã định danh điện tử; rà soát và công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử huyện; đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt, qua tuyên truyền cổ động trực quan, trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, cổng thông tin điện tử, trang fanpage, facebook “Cải cách hành chính huyện Kiến Thụy”; thành lập tổ công tác kiểm tra công tác CCHC năm 2023. Các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đổi mới việc thực hiện cơ chế ''một cửa'’, '‘một cửa liên thông'’ trong giải quyết, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

UBND huyện đã lắp đặt các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại tại ‘‘Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả’’ của huyện; đưa hóa đơn, biên lai điện tử vào sử dụng đối với các thủ tục hành chính có phát sinh phí, lệ phí. Đặc biệt, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện theo cơ chế “một cửa” thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại 15 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện; đồng thời thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực khác như: Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các lĩnh vực khác theo quy định phải tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của huyện, với mong muốn nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ đối với các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp, tạo sự hài lòng, tin tưởng của Nhân dân với chính quyền địa phương. Đây cũng là điều kiện, môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

Đến nay, số hồ sơ bộ phận ‘‘một cửa'’ cấp huyện tiếp nhận, giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ trên 99,46%; Cấp xã đạt trên 99,94%; số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cấp huyện tiếp nhận và giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 92,25%; cấp xã đạt tỷ lệ 96,23%.

Để tiếp tục nâng cao Chỉ số hài lòng phục vụ hành chính, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quản quản trị và hành chính công, ngày 26/9/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 234/KH- UBND, phấn đấu năm 2023, Chỉ số cải cách hành chính của huyện tiếp tục duy trì đạt kết quả cao, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt trên 90%, xếp trong nhóm quận, huyện đứng đầu thành phố. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương; đặc biệt là các cơ quan chủ trì các nội dung lĩnh vực được phân công, đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của huyện. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, để huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra./.

Thanh Mai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0