image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

 

Chiều 10/01/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 Dự Hội có đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Tiến Thuật - PCT Ủy ban nhân dân huyện; đại biểu Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể huyện; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện;Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Đại diện lãnh đạo Công an huyện; Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu điện Trung tâm 2, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Kiến Thụy; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tập thể được khen thưởng tại hội nghị.

Anh-tin-bai

Trong năm 2023, công tác cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ, bám sát theo Chương trình, Kế hoạch của Thành phố.  Huyện triển khai Cải cách hành chính gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, tích cực, chủ động rà soát Thủ tục hành chính và đăng tải lên trang thông tin điện tử huyện.

Dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ - HĐND- UBND huyện, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả tích cực: Ủy ban nhân dân huyện đã sớm ban hành Kế hoạch về cải cách hành chính năm 2023 để chỉ đạo triển khai thực hiện; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và ban hành Kế hoạch để triển khai tại đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện; tập trung xây dựng, hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị; quan tâm đầu tư cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ cải cách hành chính thực chất, hiệu quả hơn; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi hơn cho người dân; Công tác kiểm tra về cải cách hành chính được triển khai tổ chức sớm; công tác tuyên truyền về cải cách hành chính có nhiều đổi mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, tận dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền đến đông đảo người dân. Việc thực hiện cơ chế một cửa, Một cửa liên thông, Văn phòng HĐND - UBND huyện thường xuyên kiện toàn, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của huyện; đồng thời thường xuyên ra soát thay thế, bổ sung, sửa đổi niêm yết công khai đầy đủ các nội dung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên thông tin điện tử của huyện.

Anh-tin-bai

Các cơ quan, đơn vị đã bám sát và cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính được xác định tại kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện năm 2023 để thực hiện cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình quản lý. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu về chất lượng nội dung thực hiện.

Qua nghe báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai các nhiệm vụ về CCHC năm 2024, đồng chí Đào Văn Tuân - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện tham luận về công tác nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp; đồng chí Phạm Xuân Sinh - Chủ tịch UBND xã Du Lễ tham luận về công tác áp dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp đó, hội nghị công bố Quyết định của UBND huyện về xếp hạng chỉ số CCHC, đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ CCHC của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn năm 2023. Trong đó, kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023, có 5 cơ quan chuyên môn và 6 xã xếp hạng chỉ số cao. Đánh giá về kết quả mức độ thực hiện nhiệm vụ CCHC của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, có 6 đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng Phòng Phòng Nội vụ huyện, Chánh thanh tra huyện, Trưởng phòng phòng Tư pháp huyện, trưởng Phòng Phòng Văn hoá và thông tin huyện, Trưởng Phòng Tài chính và kế hoạch và 6 thủ trưởng cơ quan đơn vị được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với Chủ tịch UBND xã có 6 đồng chí Chủ tịch xã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 12 đồng chí Chủ tịch xã, thị trấn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Ghi nhận những thành tích của các đơn vị, địa phươngtrong công tác CCHC, ngày 05/01/2024, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2023 đối với 6 tập thể gồm: Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá - Thông tin, xã Du Lễ, xã Kiến Quốc, xã Tân Trào.

Đến dự và phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng trong công tác cải cách hành chính năm 2023. Để thực hiện tốt hơn nữa các các nhiệm vụ, nội dung cải cách hành chính, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện cần tiếp tục duy trì kết quả đã thực hiện; đồng thời phát huy các điểm mạnh của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, để sớm huyện sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nền hành chính công hiệu lực, hiệu quả trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.

 

Bùi Thuỳ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0